Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск плевен

Историята на ДСК Плевен: От основаването до днес

ДСК Плевен е една от най-старите и утвърдени банки в региона на Плевен. Основана през 1947 година, тя е част от Държавна сберегателна каса (ДСК) – една от най-големите банки в България. Със своето дългогодишно присъствие на пазара, ДСК Плевен е успяла да се утвърди като надежден и професионален финансов партньор за своите клиенти.

От своето основаване до днес, ДСК Плевен е израстнала в една от водещите банки в региона. Стремейки се да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти, банката предлага широка гама от банкови услуги и продукти.

От кредити и ипотеки до вложения и сметки, ДСК Плевен предлага банкови решения за всеки клиент.

Една от ключовите сфери на дейност на ДСК Плевен е обществената отговорност. Банката активно подкрепя общността, в която функционира, като финансира и подпомага различни обществени инициативи и проекти. ДСК Плевен също така е активен участник в различни корпоративни социални отговорности, като се стреми да бъде модел за други предприятия и институции.

Историята на ДСК Плевен е свързана с развитието на банковия сектор в България. От своето основаване до днес, банката е преживяла множество промени и предизвикателства, но винаги е успявала да се адаптира към променящата се икономическа среда. ДСК Плевен продължава да бъде водеща банка в региона, като предлага качествени услуги и продукти на своите клиенти и допринася за благоденствието на общността.

Услугите и продуктите на ДСК Плевен: Банкови решения за всеки клиент

ДСК Плевен предлага широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите и изискванията на всеки клиент. Банката предлага различни видове кредити, включително лични кредити, автокредити и ипотечни кредити. Това позволява на клиентите да финансират различни проекти и покупки, като получат необходимата финансова подкрепа от ДСК Плевен.

Освен това, банката предлага и различни видове сметки и вложения. Клиентите могат да открият различни видове сметки, като текущи сметки, спестовни сметки и депозитни сметки. Те могат да изберат най-подходящата опция за своите финансови нужди и да управляват своите средства по най-ефективния начин.

Освен това, ДСК Плевен предлага възможности за вложения в акции, облигации и фондове, които позволяват на клиентите да увеличат своите средства и да постигнат финансови цели.

Банката също така предлага различни видове банкови карти, включително дебитни и кредитни карти. Това дава възможност на клиентите да извършват бързи и удобни плащания, както и да получават различни видове бонуси и награди. ДСК Плевен също така предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите сметки и да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място.

Без значение от финансовите нужди и цели на клиентите, ДСК Плевен предлага индивидуални и персонализирани решения. Банката се стреми да бъде надежден и доверен финансов партньор за всеки клиент и да гарантира, че те получават най-доброто обслужване и подкрепа. ДСК Плевен има дългогодишен опит и експертиза в банковия сектор, което я прави предпочитан избор за много клиенти.

Обществена отговорност и приносът на ДСК Плевен за общността

ДСК Плевен е активен участник в обществената отговорност и има значителен принос за общността. Банката подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които се фокусират върху подобряването на живота на местната общност. Тя финансира социални програми, културни събития и спортни инициативи, които допринасят за развитието и благоденствието на общността.

ДСК Плевен също така е активно включена в различни корпоративни социални отговорности. Банката се стреми да бъде модел за други предприятия и институции, като насърчава екологично отговорно поведение и устойчиво развитие.

Тя подкрепя инициативи, свързани с опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък.

ДСК Плевен също така се грижи за своите служители и техните семейства. Банката предлага различни програми за здравеопазване, социални грижи и обучение, които подпомагат доброто благополучие на служителите и техните близки. Тя също така насърчава равенството, разнообразието и инклузията, осигурявайки равни възможности за всички свои служители.

Обществената отговорност и приносът на ДСК Плевен за общността са от съществено значение за банката. Тя се стреми да бъде активен участник в развитието на общността и да допринесе за нейното благоденствие. ДСК Плевен продължава да подкрепя различни социални инициативи и да се ангажира с различни корпоративни социални отговорности, винаги с оглед на постигането на положителен и устойчив принос за общността.

         
Оценка: 4.5 / 5 (368 oценка)

Home » Дск плевен