Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:53


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск пловдив

Историята на ДСК Пловдив: От основаването до днес

ДСК Пловдив е една от водещите банки в България, със седалище в град Пловдив. Банката е основана през 1951 година и оттогава е израснала в силен и уважаван финансов институт.

От самото начало на своето съществуване, ДСК Пловдив се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите банкови услуги и продукти.

Банката е известна със своето високо качество на обслужване и надеждност.

През годините ДСК Пловдив е развивала и модернизирала своите услуги, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Банката предлага широка гама от банкови продукти, включително кредити, депозити, карти и други финансови инструменти.

Клиентите на ДСК Пловдив могат да се възползват от удобни онлайн услуги, които им позволяват да управляват своите финанси бързо и лесно.

ДСК Пловдив е активен участник в общността и има значителен принос за развитието на града и региона. Банката подкрепя различни социални и културни инициативи, които спомагат за подобряване на живота на местното население.

Тя също така подкрепя предприемаческата дейност и иновациите, като предоставя финансова подкрепа и консултации на местните предприятия и стартиращи бизнеси.

ДСК Пловдив продължава да бъде водеща банка в региона и се стреми да предоставя на своите клиенти най-добрите финансови решения. Със своята дългогодишна история и присъствие в общността, ДСК Пловдив е се утвърдила като надежден и отговорен финансов партньор.

Услугите на ДСК Пловдив: Банкови продукти и финансови решения

Услугите, предлагани от ДСК Пловдив, са разнообразни и отговарят на различните нужди на клиентите. Банката предлага широка гама от банкови продукти и финансови решения, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по-ефективно.

Един от основните продукти, предлагани от ДСК Пловдив, са кредитите.

Банката предоставя различни видове кредити, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Клиентите могат да изберат най-подходящия за тях кредитен продукт и да получат финансовата подкрепа, от която се нуждаят.

Освен кредитите, ДСК Пловдив предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да открият депозити с различна лихва и срок на влога, които им помагат да увеличат своите средства и да ги управляват по-ефективно.

Банката предоставя и различни видове карти, включително дебитни и кредитни карти. Клиентите на ДСК Пловдив могат да използват карти за плащане на различни места и да се възползват от различни предимства и отстъпки.

Онлайн услугите също са част от услугите на ДСК Пловдив.

Клиентите могат да получат достъп до своите банкови сметки и да извършват различни операции през интернет. Това ги освобождава от нуждата да посещават физическо отделение на банката и им позволява да управляват своите финанси удобно и бързо.

Всички тези услуги на ДСК Пловдив са предоставени с високо качество на обслужване и сигурност. Банката се стреми да бъде надежден и отзивчив финансов партньор за своите клиенти и да им помага да постигнат финансовата си стабилност и цели.

Обществена отговорност и принос на ДСК Пловдив за общността

ДСК Пловдив е активен участник в общността и има значителен принос за обществената отговорност. Банката се стреми да подпомага различни социални и културни инициативи, които спомагат за подобряване на живота на местното население.

Една от областите, в които ДСК Пловдив допринася за общността, е образованието. Банката предоставя финансова подкрепа на училища и университети, което помага за подобряване на образователните условия и развитието на младите хора. Тя организира и различни образователни и кариерни събития, които помагат на младите хора да развият своите умения и да се подготвят за бъдещата си професионална кариера.

ДСК Пловдив също така подпомага и социални инициативи, насочени към подпомагане на уязвими групи в обществото.

Банката подкрепя различни благотворителни организации и проекти, които се грижат за нуждаещите се хора и помагат им да преодолеят трудностите в живота. Това включва помощ за бездомни, хора с увреждания, деца в затруднено положение и други.

ДСК Пловдив също така подкрепя предприемаческата дейност и иновациите в общността. Банката предоставя финансова подкрепа и консултации на местните предприятия и стартиращи бизнеси, което помага за развитието на икономиката и създаването на нови работни места. Тя организира и събития и програми, които подпомагат предприемачите и им помагат да развият своите бизнес идеи.

Обществената отговорност и приносът на ДСК Пловдив за общността са от съществено значение за банката. Тя се стреми да бъде активен участник в развитието на града и региона, като помага на хората и бизнесите да постигнат своите цели и да се развиват устойчиво.

         
Оценка: 4.9 / 5 (181 oценка)

Home » Дск пловдив