Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск софия

Историята на ДСК София: От основаването до днес

ДСК София е една от най-големите банки в България и е важен играч на финансовия пазар. Историята на ДСК София започва през 1951 година, когато банката е основана като Държавна спестовна каса.

Оттогава насам, ДСК София се развива и променя, съобразявайки се със съвременните банкови изисквания и нуждите на клиентите.

През годините, ДСК София се утвърждава като водеща банка в страната, предлагайки широка гама от банкови продукти и услуги. Банката има дългогодишен опит в предоставянето на кредити, депозити, карти, застраховки и други финансови решения за своите клиенти. ДСК София се отличава със своята надеждност, професионализъм и иновативност, които са гаранция за успешното сътрудничество с клиентите.

ДСК София е активен участник в обществото и има значителен принос за развитието на образованието, културата и спорта.

Банката подкрепя редица социални инициативи, които са насочени към подобряване на живота на хората и обществото като цяло. Това включва финансиране на образователни проекти, спортни мероприятия и културни събития.

ДСК София също така подкрепя млади таланти и техните творчески начинания, като им предоставя възможности за развитие и реализация на техния потенциал.

Днес, ДСК София продължава да бъде предпочитана банка от много клиенти, които ценят нейните услуги и надеждност. Банката се стреми да бъде винаги на страната на своите клиенти и да им предоставя индивидуални и персонализирани решения, отговарящи на техните нужди и изисквания. Историята на ДСК София е свързана с успеха и развитието на множество клиенти и обществени инициативи, които са били подкрепени от банката. Това прави ДСК София не само финансов институт, но и важен играч в икономиката и обществото на София и България.

Услугите на ДСК София: Банкови продукти и финансови решения за клиентите

Услугите на ДСК София са насочени към предоставяне на банкови продукти и финансови решения, които отговарят на нуждите и изискванията на клиентите. Банката предлага широка гама от услуги, които включват кредити, депозити, карти, застраховки и други финансови продукти.

Една от основните услуги, предлагани от ДСК София, са кредитите. Банката предоставя различни видове кредити, като ипотечни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити.

Тези кредити са съобразени с нуждите на клиентите и предоставят възможност за финансиране на различни проекти и цели. ДСК София се отличава със своята гъвкавост и бързина в предоставянето на кредити, което прави банката предпочитан избор за много клиенти.

Освен кредитите, ДСК София предлага и различни видове депозити. Тези депозити предоставят възможност за спестяване и увеличаване на финансовите средства на клиентите. Банката предлага както депозити с фиксирана лихва, така и депозити със съвкупна лихва, които предоставят по-голяма гъвкавост и възможност за по-висок доход.

ДСК София се грижи за сигурността на депозитите на своите клиенти и предоставя надеждни и сигурни услуги.

Освен кредити и депозити, ДСК София предлага и различни видове карти. Картите на банката предоставят удобство и лесен достъп до финансовите средства на клиентите. Те могат да бъдат използвани за плащания в магазини, онлайн покупки и теглене на пари от банкомати.

ДСК София предлага както дебитни, така и кредитни карти, които отговарят на нуждите на различните клиенти.

Освен банковите продукти, ДСК София предоставя и различни финансови решения за своите клиенти. Банката се стреми да бъде винаги на страната на своите клиенти и да им помага във всяка финансова ситуация. Това включва консултации и съвети относно инвестиции, застраховки и други финансови въпроси. ДСК София се грижи за финансовото благополучие на своите клиенти и им предоставя персонализирани решения, които отговарят на техните нужди и цели.

Обществена отговорност и социални инициативи на ДСК София: Подкрепа за образование, култура и спорт

ДСК София е не само банка, но и активен участник в обществото, който проявява обществена отговорност и подкрепа към образованието, културата и спорта. Банката осъществява различни социални инициативи, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората и да допринесат за развитието на обществото.

Една от областите, в които ДСК София подкрепя обществените инициативи, е образованието. Банката финансира различни образователни проекти, които се фокусират върху подобряването на образователната среда и развитието на младите хора.

Това включва предоставяне на стипендии, финансиране на образователни институции и подкрепа за обучение и наука. ДСК София осъзнава важността на образованието за бъдещето на обществото и се стреми да допринесе за неговото развитие.

Освен образованието, ДСК София също подкрепя културата и изкуството. Банката финансира различни културни събития и проекти, които се фокусират върху насърчаването на културното наследство и развитието на творческите индустрии.

Това включва подкрепа за изложби, концерти, театрални постановки и други културни инициативи. ДСК София разбира важността на културата за идентичността и развитието на обществото и се стреми да я подкрепя и насърчава.

Спортът също е важна област, в която ДСК София проявява своята обществена отговорност. Банката финансира различни спортни инициативи и събития, които се фокусират върху насърчаването на здравословния начин на живот и развитието на спортните таланти.

Това включва подкрепа за спортни клубове, състезания, тренировки и други спортни активности. ДСК София разбира важността на спорта за физическото и психическото здраве на хората и се стреми да го насърчава и подкрепя.

Обществената отговорност и социалните инициативи на ДСК София са отразени в нейните действия и ангажимент към образованието, културата и спорта. Банката се стреми да бъде активен участник в обществото и да допринесе за неговото развитие и благополучие. ДСК София е създадена не само за финансови услуги, но и за подкрепа на обществото и насърчаване на ползотворните инициативи.

         
Оценка: 4.7 / 5 (630 oценка)

Home » Дск софия