Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск стара загора

Историята на ДСК Стара Загора: От основаването до днес

ДСК Стара Загора е една от водещите банки в региона и има дълга и успешна история. Банката е основана преди много години и през годините е успяла да се утвърди като надежден финансов партньор за своите клиенти.

От самото си начало, ДСК Стара Загора е насочена към подпомагане на местната икономика и предоставяне на качествени банкови услуги на своите клиенти. Банката има широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите.

ДСК Стара Загора се отличава с иновативен подход и постоянно развиващи се технологии, които правят банката по-достъпна и удобна за клиентите. Банката предлага различни видове кредити, депозити, карти и други банкови услуги, които са съобразени със специфичните нужди на клиентите.

Въпреки че ДСК Стара Загора е съвременна и модерна банка, тя не забравя историята си и винаги се стреми да запази и уважава традициите и ценностите, които я отличават. Банката е активна в общността и подкрепя различни културни и спортни събития, както и социални проекти.

ДСК Стара Загора продължава да развива своите услуги и да се адаптира към променящите се нужди на клиентите си. Банката е готова да отговори на всякакви финансови предизвикателства и да помогне на своите клиенти да постигнат финансова стабилност и успех. С голям опит и експертиза в банковия сектор, ДСК Стара Загора е изборът на много хора за тяхната финансова сигурност и удовлетворение.

Услугите и предимствата на ДСК Стара Загора за клиентите

ДСК Стара Загора предлага разнообразни услуги и предимства на своите клиенти, които ги правят предпочитан избор при избирането на банкова институция. Банката се гордее със своята професионална екип, който е винаги на разположение на клиентите, за да ги консултира и помогне във всяка ситуация.

Едно от основните предимства на ДСК Стара Загора е нейната широка гама от банкови продукти и услуги. Банката предлага различни видове кредити – за жилище, за автомобил, за бизнес и други, които са съобразени със специфичните нужди на клиентите и предлагат конкурентни лихвени проценти. Освен това, ДСК Стара Загора предоставя разнообразни видове депозити, карти за разплащане и други финансови продукти, които отговарят на различните финансови цели на клиентите.

Друго предимство на ДСК Стара Загора е нейната удобна и достъпна онлайн платформа.

Клиентите могат да извършват банкови операции, да проверяват салдо и да прехвърлят пари по всяко време и от всяко място, благодарение на модерните технологии и иновативните решения, които банката предлага. Това прави банката изключително удобна за клиентите, които могат да управляват своите финанси безпроблемно и лесно.

ДСК Стара Загора също така предлага персонализирани решения за своите клиенти.

Банката разбира, че всеки клиент е уникален и има различни финансови нужди и цели. Затова, екипът на ДСК Стара Загора работи индивидуално с всеки клиент, за да му предложи най-подходящите решения и услуги, които отговарят на неговите нужди и предпочитания.

В заключение, ДСК Стара Загора предлага разнообразни услуги и предимства на своите клиенти. Банката се отличава с професионализъм, широка гама от продукти и услуги, удобна онлайн платформа и персонализирани решения. Това прави ДСК Стара Загора предпочитан избор за всеки, който търси надежден и качествен банков партньор.

Социалната отговорност на ДСК Стара Загора: Проекти и инициативи за обществото

ДСК Стара Загора не само предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти, но също така е активно ангажирана с различни социални проекти и инициативи, които имат положителен принос за обществото. Банката придава голямо значение на социалната отговорност и се стреми да бъде активен участник в развитието на общността, в която действа.

ДСК Стара Загора подкрепя различни проекти и инициативи, свързани с образованието, културата, спорта и околната среда. Банката осигурява финансови средства и ресурси за реализирането на тези проекти, като цели да подкрепи развитието на местната общност и подобри качеството на живот на хората.

Един от примерите за социалната отговорност на ДСК Стара Загора е нейната подкрепа за образователни проекти. Банката предоставя стипендии и грантове на студенти и ученици с отлични постижения в училище и университет.

Това помага на младите хора да продължат образованието си и да постигнат своите цели.

Освен това, ДСК Стара Загора подкрепя културни и спортни събития в района. Банката е спонсор на различни фестивали, концерти и спортни състезания, които привличат много хора и допринасят за разнообразието и културния живот на града.

ДСК Стара Загора също така е ангажирана със запазването на околната среда. Банката участва в различни инициативи за опазване на природата и реализира проекти, които насърчават устойчивото развитие и екологичната отговорност.

В заключение, ДСК Стара Загора е банка, която не само предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти, но и е активно ангажирана с различни социални проекти и инициативи. Банката подкрепя образованието, културата, спорта и околната среда, целящи подобряване на обществото и качеството на живот на хората. Това я прави важен и отговорен участник в развитието на общността и предпочитан избор за много хора.

         
Оценка: 4.9 / 5 (158 oценка)

Home » Дск стара загора