Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Ипотечен кредит без доказване на доходи

Ипотечен кредит без доказване на доходи

Ипотечен кредит без доказване на доходи – защо е по-достъпен от стандартните кредити?

Ипотечен кредит без доказване на доходи наричаме кредит, при който дадено недвижимо имущество, собственост на кредитополучателя, служи като гаранция за коректното му и навременно погасяване. Този тип кредити биха могли да се разделят на целеви и нецелеви. При целевите средствата, които се отпускат, не биха могли да бъдат използвани за всичко, а си имат точно определено предназначение, уговорено с кредитора. При нецелевите условията са си като при нормалния кредит и техният получател има свободата да ги използва както намери за добре.

Ипотечен кредит без доказване на доходи е по-достъпен именно защото критериите за кандидатстване са занижени и не е нужно потребителят да представя трудов договор или някакво друго доказателство за доходите, които получава, както и за сигурността на въпросните доходи във времето. Това се дължи главно на недвижимото имущество, което е предоставено като залог за изплащане на кредита. С подобна гаранция кредиторът е доста по-склонен не само да отпусне желаните средства на съответния потребител, но и да го направи при по-изгодни за него условия.

Ипотечен кредит без доказване на доходи – какви са рисковете?

Разбира се, колкото и изгодна да е възможността за вземане на ипотечен кредит без доказване на доходи, трябва да сте наясно и с рисковете, които тя ви носи. Не забравяйте все пак, че залагате като гаранция за коректното и навременно изплащане на кредита свое недвижимо имущество. Недвижимо имущество, което лесно бихте могли да загубите, ако нещо във връзка с личните ви финанси и платежоспособност се обърка. Така че вземайте такъв тип кредит само и единствено когато сте напълно сигурни, че наистина ще можете да го погасите гладко и безпроблемно.

В рамките на периода, предвиден за изплащане на взетия ипотечен кредит без доказване на доходи, е нужно да сте максимално дисциплинирани и отговорни към своите лични финанси. Съобразявайте всеки свой разход с крайните срокове на отделните вноски по кредита, които ви се налага да правите. И избягвайте правенето на излишни покупки, които реално не ви трябват и само биха поставили излишно напрежение върху вашия бюджет.

Ипотечен кредит без доказване на доходи – възползвайте се от нашите изгодни оферти за рефинансиране!

Винаги могат да възникнат извънредни и неочаквани обстоятелства, които да ви попречат за коректното и навременно внасяне на определена вноска по взетия ипотечен кредит без доказване на доходи. В подобна ситуация би било най-добре да рефинансирате съответната вноска посредством нов кредит. По този начин от една страна ще си дадете повече време, за да стабилизирате своите лични финанси, а от друга – ще неутрализирате рисковете, свързани със загуба на заложеното като гаранция за кредита недвижимо имущество.

Ние ви предлагаме изключително изгодни оферти за отпускане на кредит, с който бихте могли успешно да рефинансирате проблемната вноска по вашия ипотечен кредит без доказване на доходи. Одобрението за въпросния кредит е възможно да стане в рамките на минути, а парите да бъдат преведени по сметката на клиента още на същия ден. Предлагаме ви бърз кредит до заплата, при който сумите са от 50 до 1000 лева, а сроковете за връщане – от 5 до 45 дни. От нас бихте могли също така да вземете бърз кредит на месечни вноски със суми от 400 до 5000 лева и срокове от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.8 / 5 (611 oценка)

Home » Ипотечен кредит без доказване на доходи