Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Какво да очаквате при префинансиране на ипотеката си

Процесът на префинансиране на ипотеката

Процесът на префинансиране на ипотеката е важен етап в живота на всеки домакин, който има ипотечен кредит. Това е процес, при който заемателят се договаря с нов кредитор за погасяване на съществуващата си ипотека чрез нов кредит с по-добри условия. Какво да очаквате при префинансиране на ипотеката си? Преди всичко, трябва да се подготвите за процес, който може да отнеме известно време и усилия. Процесът на префинансиране на ипотеката започва с избора на нов кредитор, който да предложи по-изгодни условия от сегашния.

След това, вие ще трябва да подадете заявление за нов кредит и да предоставите документи за доходите си, кредитната си история и стойността на имота, който служи като обезпечение за ипотеката. След като кредиторът одобри заявлението ви, ще трябва да сключите новия кредитен договор и да изплатите съществуващата ипотека. Префинансирането на ипотеката може да бъде полезно, ако успеете да намалите лихвените проценти, да съкратите срока на кредита или да прехвърлите от фиксирана лихва към променлива. Всичко това може да ви спести значителни суми пари в дългосрочен план, но необходимо е да се има предвид, че има и разходи, свързани с префинансирането на ипотеката.

Предимствата и разходите при префинансиране на ипотеката

Предимствата и разходите при префинансиране на ипотеката могат да бъдат значителни и затова е важно да бъдете информирани за тях. Когато префинансирате ипотеката си, предимствата могат да включват намаление на месечните вноски поради по-нисък лихвен процент или удължаване на срока на кредита. Също така, ако имате добра кредитна история, може да ви се предложи по-добър кредитен договор.

Но трябва да имате предвид, че при префинансирането на ипотеката си, има и разходи, свързани с това. Тези разходи могат да включват такси за префинансиране, такси за оценка на имота и такси за закриване на кредита. Един от основните разходи, свързани с префинансирането на ипотеката, е така нареченият „Кредит до заплата“ или „Point“. Това е такса, която се заплаща на кредитора при заключването на новия кредитен договор и може да представлява определен процент от кредитната сума. Въпреки това, тази такса може да бъде изгодна, ако успеете да намалите лихвения процент на новия кредит или да получите по-изгодни условия, които ще ви помогнат да пестите пари в дългосрочен план. Така че, когато префинансирате ипотеката си, трябва да бъдете готови да платите разходите, свързани с този процес, но също така да очаквате и потенциални ползи, които могат да се отразят положително върху финансите ви в бъдеще.

Какво да подготвите преди да префинансирате ипотеката си

Преди да префинансирате ипотеката си, има няколко неща, които трябва да подготвите. Първо, трябва да прегледате кредитната си история и да се уверите, че тя е в добро състояние, тъй като това ще повлияе на одобрението на новия кредит. Също така, трябва да подготвите документи за доходите си, като заплатни карти или данъчни декларации. Тези документи ще бъдат използвани от новия кредитор за изчисляване на вашия кредитен рейтинг и съответно за предложение на по-добри условия за префинансиране на ипотеката ви. Освен това, трябва да се подготвите за разходите, които идват с префинансирането на ипотеката.

Това включва такси за префинансиране, такси за оценка на имота и различни такси за закриване на кредита. Важно е също така да се има предвид така нареченият „Кредит до заплата“ или „Point“, който представлява определена такса, която се заплаща на кредитора при заключването на новия кредитен договор. Този разход може да бъде значителен и трябва да бъде взет предвид при планирането на префинансирането на ипотеката. Така че, преди да пристъпите към префинансиране на ипотеката си, бъдете сигурни, че сте подготвени и информирани за всички разходи и процеси, които ще бъдат необходими. Това ще ви помогне да вземете по-добро решение и да се избегнат нежелани изненади по пътя.

         
Оценка: 4.7 / 5 (542 oценка)

Home » Какво да очаквате при префинансиране на ипотеката си