Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Калкулатор кредит

Калкулатор кредит

Калкулатор кредит – защо популярността на този инструмент се увеличава?

През последните години все повече потребители, на които им предстои кандидатстването за определен тип кредит или заем, прибягват към използване на инструмента калкулатор кредит. Този инструмент дава възможност за извършване на всички необходими изчисления относно потенциалния кредит. Изчисления, които ще ви помогнат да разберете колко точно би ви струвало връщането на съответния кредит и дали наистина си заслужава да го вземете.

Увеличаването на популярността на инструмента калкулатор кредит е съвсем нормална и естествена тенденция на съвременния пазар. Тя е свързана преди всичко с нуждата на потребителите от по-висока информираност относно това какво означават за тях условията по набелязания кредит. В днешно време пазарът на кредитни услуги е по-богат и разнообразен от всякога – могат да се намерят множество оферти за кредити, предлагани от банки и фирми за бързи кредити. Това действително е преимущество за потребителя, но само ако знае как да се възползва от него. Калкулаторът ще ви помогне да оцените прецизно всички набелязани оферти за кредити и да направите верния избор съобразно своите нужди и изисквания.

Калкулатор кредит – какви са ползите от употребата му?

Безспорно като най-съществена полза от употребата на калкулатор кредит трябва да посочим възможността за вземане на правилно и информирано решение при избора измежду различни оферти за кредит. Решение, което да е финансово изгодно за потребителя и да отговаря в пълна степен на интересите и плановете му за бъдещето. Всичко, което се изисква от вас като потребители, е да нанесете основните данни на набелязания кредит – сума, срок за погасяване и т. н. Веднага след това инструментът ще ви покаже какви разходи би ви се наложило да направите за връщане на съотвения кредит, както и колко големи месечни вноски ще трябва да плащате.

Използването на калкулатор кредит би могло да ви е от полза и по отношение съставянето на адекватен план за погасяване на взетия кредит. Имайки на едно място всички изчисления относно предстоящи разходи и месечни вноски (за които изчисления сте напълно сигурни, че са верни), вие ще можете доста по-прецизно да изграждате месечните си бюджети, както и да контролирате своите покупки и харчове.

Калкулатор кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти за бързи кредити!

Използвайки калкулатор кредит, ще видите колко изгодни за вас като клиенти са нашите оферти за бързи кредити. Можете да кандидатствате изцяло онлайн, като за целта е нужно само да попълните една стандартна форма, съдържаща основно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и т. н. Отговор ще ви бъде върнат в рамките на минути, а ако всичко е наред с кандидатурата ви, желаните средства е възможно да бъдат преведени по вашата сметка още на същия ден.

Предлагаме ви бърз кредит до заплата, идеален за покриване на текущи разходи. Сумите, за които можете да кандидатствате при тази опция, са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Също така на ваше разположение е и опцията за бърз кредит на месечни вноски. Тук са налице по-големи суми (от 400 до 5000 лева) и по-дълги срокове за връщане (от 2 до 12 месеца). Употребата на калкулатор кредит ще ви помогне да прецените кое е най-доброто съотношение между сума и срок за погасяване от гледна точка на вашия интерес.

         
Оценка: 4.5 / 5 (232 oценка)

Home » Калкулатор кредит