Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кешкредит

Кешкредит

Кешкредит – приложение и преимущества

Кешкредит е услуга, която едноименната компания за бързи кредити предлага на своите клиенти. По своята същност тя представлява бърз кредит, имащ за цел да удовлетвори нуждите и изискванията на максимално широк кръг от потребители. Тя е предназначена за хората, които имат наистина спешна нужда от финансова подкрепа и не могат да чакат. Става въпрос за хора, чиито заплати са били забавени от работодателя и трябва с нещо да покриват ежедневните си разходи. Или пък за такива със стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича.

Основното преимущество на услугата Кешкредит е значително по-голямата бързина и удобство в сравнение с традиционните банкови кредити. Можете да кандидатствате изцяло онлайн и няма да ви се налага да чакате по опашки и гишета. Освен това одобрението става в рамките на минути след подаване на кандидатурата от страна на потребителя. Последното би ви помогнало да получите желаните средства точно тогава, когато ви трябват най-много, и да се справите ефективно с всички стоящи пред вас финансови предизвикателства.

Кешкредит – начин на кандидатстване

Както вече отбелязахме, за услугата Кешкредит може да се кандидатства изцяло онлайн. Факт, който позволява на потребителя да направи решителна стъпка към получаване на необходимата му финансова подкрепа, без въобще да е необходимо да излиза от дома или офиса си. Процедурите за кандидатстване и одобрение за този тип кредит са изключително улеснени и опростени. Целта е да се намали до минимум времето от самото подаване на кандидатурата до превеждането на парите по сметката на клиента.

Процесът по кандидатстване за услугата Кешкредит представлява последователност от няколко лесни стъпки. На първо място трябва да изберете подходяща сума на кредита, както и срок за погасяване, който ви устройва. След това е нужно в онлайн формата да попълните необходимата информация за себе си, като става въпрос главно за данни от вашата лична карта. И накрая потвърждавате условията по кредита, с което кандидатурата ви е готова. След като я подадете, можете да очаквате почти своевременен отговор от страна на кредитора.

Кешкредит – полезни съвети и информация

За хората, решили да кандидатстват за Кешкредит, са налице няколко важни момента, на които трябва да обърнат внимание. Първият сред тези моменти е определянето на точната сума, за която ще кандидатствате. Въпросната сума не бива да е нито прекалено голяма, нито твърде малка. Или казано с други думи, трябва да вземете кредит, който е достатъчен, за да покрие настоящите ви нужди, но в същото време не е неразумно голям и няма да ви създаде проблеми при последващото погасяване.

След като вземете разумен и удачен по отношение на своя размер Кешкредит, ви остава да контролирате стриктно потребителското си поведение. Не правете покупки и харчове, които са излишни за вас и само биха натоварили личния ви бюджет. Съобразявайте всички странични разходи с вноските, които ви се налага да правите по кредита. Разумното потребителско поведение е най-силната гаранция за коректното и навременно изплащане на даден кредит, както и за избягването на проблеми и противоречия със съответните кредитори.

         
Оценка: 4.7 / 5 (531 oценка)

Home » Кешкредит