Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 16:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити без лихва

Кредити без лихва

Кредити без лихва – кога се отпускат?

Кредити без лихва е услуга, която става все по-популярна в кредитната сфера през последните години. По своята същност тя представлява отпускане на кредити, без върху тях да се начисляват никакви лихви. Или казано с други думи, в края на погасителния период потребителят има задължението да върне само и единствено сумата, която е получил. Увеличава се броят на компаниите за бързи кредити, които предлагат подобни безлихвени кредити на своите нови клиенти.

Кога се отпускат кредити без лихва? Както вече отбелязахме, те се предлагат най-вече на новите клиенти на компаниите за бързи кредити. Клиенти, които за първи път използват услугите на съответните компании за бързи кредити и обикновено са като цяло неопитни по отношение употребата на такъв тип услуги. Трябва да отбележим, че ползи и преимущества от отпускането на подобни кредити има както за клиентите, така и за самите компании за бързи кредити. В следващия абзац от текста ще изясним по-подробно какви точно са тези ползи и преимущества.

Кредити без лихва – какво е тяхното значение?

Ще започнем със значението на отпусканите кредити без лихва за клиентите. Когато сте нови потребители на кредитната сфера и досега не сте използвали нейните услуги, със сигурност ще бъдете притеснени преди вземането на първия си кредит. Именно при първото вземане на заеми са налице значителен брой лоши кредити, които потребителят не успява да изплати навреме и които водят до значителни последствия за него във финансов аспект. Когато обаче става въпрос за кредити, при които не се начисляват никакви лихви, финансовата тежест върху потребителя намалява и той по-лесно се справя с погасяването на своите задължения.

Що се отнася до компаниите за бързи кредити, за тях също е важно предлагането на услугата за отпускане на кредити без лихва. Тази услуга е начин да бъдат привлечени нови клиенти и да се разширят пазарните позиции на съответната компания в сферата. А и немалка част от потребителите, взели безлихвени кредити, впоследствие се превръщат в лоялни клиенти на въпросната компания.

Кредити без лихва – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Когато става въпрос за кредити без лихва, ви съветваме да се насочите към нашите изгодни оферти. Оферти, които ще отговорят в пълна степен на нуждите и изискванията ви. Даваме ви възможност да кандидатствате за кредит изцяло онлайн, като за целта е нужно да попълните само един стандартен формуляр, съдържащ главно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и т. н. След като ни изпратите кандидатурата си, отговор ще ви бъде върнат в рамките на минути, а желаната сума може да бъде преведена по посочената от вас сметка още на същия ден.

Основната ни оферта за кредити без лихва е насочена към всички нови клиенти, които за първи път вземат кредит от нас. Тя е свързана с отпускане на безлихвен кредит в размер от 50 до 1000 лева. Сроковете за погасяване на този безлихвен кредит могат да бъдат от 5 до 30 дни. Което означава, че не само ще ви се наложи да връщате единствено сумата, която сте взели, но и може да имате на разположение 30-дневен гратисен период, за да го направите.

         
Оценка: 4.6 / 5 (221 oценка)

Home » Кредити без лихва