Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити без трудов договор с лошо цкр

Кредити без трудов договор с лошо цкр

Кредити без трудов договор с лошо ЦКР – по-голяма достъпност за потребителите

Услугата, свързана с отпускане на кредити без трудов договор с лошо ЦКР, става все по-популярна през последните години. Нейното най-сериозно преимущество е достъпността до кредитната сфера, която тя дава за максимално широк кръг от потребители. Въпросното преимущество се съдържа в самото наименование на услугата. Благодарение на нея възможност за достъп до необходимата им финансова подкрепа имат и потребители, които не работят на трудов договор. Става въпрос за хора, които са на граждански договор или пък за такива, които си упражняват свободни професии.

Друга характеристика на услугата, увеличаваща нейната достъпност, е възможността за кандидатстване и одобрение на хора, които нямат особено добра кредитна история. При стандартните банкови кредити такава възможност в повечето случаи не е налице, тъй като има критерии по отношение кредитния рейтинг на потребителя. Така на практика благодарение на услугата, свързана с отпускане на кредити без трудов договор с лошо ЦКР, хората, които в миналото си са допускали определени грешки, също получават право на достъп до спешна финансова подкрепа при нужда.

Кредити без трудов договор с лошо ЦКР – удобство и бързина

Когато става въпрос за преимуществата на кредити без трудов договор с лошо ЦКР, няма как да не споменем и удобството. Удобство, което е от особено значение за съвременните работещи хора, затрупани в своето ежедневие с поредица от професионални и лични ангажименти. Благодарение на въпросната услуга те получават възможност да кандидатстват за кредит изцяло онлайн, без въобще да е необходимо да излизат от дома или офиса си. Също така могат да кандидатстват само с попълване на един стандартен формуляр и не е нужно да търсят купища документи от работодател и трети страни.

Бързината на отпускане на кредити без трудов договор с лошо ЦКР е още една причина, поради която все повече потребители ги избират. Липсата на голям обем документация и усложнени процедури позволява на кредиторите да предоставят отговор на дадена заявка за кредит дори в рамките на минути. А ако съответният потребител е одобрен, желаната от него сума може да му бъде преведена по сметката още на същия ден.

Кредити без трудов договор с лошо ЦКР – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Ако търсите изгодни оферти за кредити без трудов договор с лошо ЦКР, спокойно можете да се объренете към нас. Предлагаме ви различни опции, измежду които можете да избирате в зависимост от моментните си нужди и изисквания. Първата от тях на практика представлява бърз кредит до заплата и е предназначена най-вече за покриване на текущи разходи. При нея имате възможност да кандидатствате за суми от 50 до 1000 лева. Що се отнася до сроковете за връщане, те могат да бъдат от 5 до 45 дни.

Бихме желали да предоставим на вашето внимание и още една от изгодните ни оферти за кредити без трудов договор с лошо ЦКР. Става въпрос за кредит на месечни вноски, който ви дава възможност да получите по-голяма сума или по-дълъг срок за нейното връщане. Сумите, които ви предлагаме при тази опция, са от 400 до 5000 лева, а сроковете за погасяване – от 2 до 12 месеца. Изберете сумата и срока, които в оптимална степен удовлетворяват личните ви нужди и интереси.

         
Оценка: 4.9 / 5 (525 oценка)

Home » Кредити без трудов договор с лошо цкр