Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:18


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити за хора с лошо цкр

Кредити за хора с лошо цкр

Кредити за хора с лошо ЦКР – проблема „лошо ЦКР“

Услугата Кредити за хора с лошо ЦКР става все по-популярна и търсена на пазара през последните години. Можете да я откриете при повечето фирми за бързи кредити, а вече и в част от банковите институции. С увереност ще кажем, че появяването на тази услуга доведе до разширяване на сферата на кредитните услуги, правейки я достъпна за значително по-голям брой потребители. Тя даде възможност необходимата финансова подкрепа да бъде получавана и от хора, които не отговарят на критериите за стандартните банкови кредити.

Невка да изясним накратко какво точно представлява проблемът „лошо ЦКР“. ЦКР е съкращение за Централния кредитен регистър, в който се събират данни за всички настоящи и минали задължения на потребителя, изплащане на въпросните задължения, евентуални просрочвания и т. н. На тази база се формира личният кредитен рейтинг на потребителя. Ако той не е добър, кандидатстването за банкови заеми става доста трудна задача. Именно за потребителите, които имат проблеми със своя кредитен рейтинг, е предназначена услугата Кредити за хора с лошо ЦКР.

Кредити за хора с лошо ЦКР – какво представляват?

Кредити за хора с лошо ЦКР е услуга, при която отпадат критериите за добра кредитна история, свързани с кандидатстването и одобрението. Критерии, които не позволяват на значителен брой хора да кандидатстват за стандартните банкови кредити. Ако и вие сте сред тези хора, можете да се насочите към въпросната услуга. Ще имате висок шанс да бъдете одобрени и да получите финансовата подкрепа, която толкова ви е нужна.

Защо е важна услугата Кредити за хора с лошо ЦКР? Както вече отбелязахме, тя значително разширява кръга от потребители, имащи достъп до ползите и преимуществата на кредитната сфера. В крайна сметка дори човек да е допуснал определени грешки в своето минало по отношение на личните си финанси, той не бива да бъде съден вечно заради тях. В даден момент е възможно да има наистина спешна нужда от финансова помощ и подкрепа, и трябва да са налице подходящи опции за тази цел. Точно такава опция са кредитите, предназначени за хора с лошо ЦКР.

Кредити за хора с лошо ЦКР – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме изгодни кредити за хора с лошо ЦКР, които ще отговорят напълно на нуждите и изискванията на потребителите от тази група. Кредити, чиито процедури за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, за да могат да се отпуснат в най-кратки срокове. От вас се изисква само да попълните една стандартна онлайн форма, съдържаща главно данни от личната ви карта. Отговор ще получите в рамките на минути, а в случай, че всичко е наред с вашата кандидатура, парите е възможно да пристигнат по сметката ви и още на същия ден.

Две са основните оферти за кредити за хора с лошо ЦКР, които бихме могли да ви предложим. Първата е за своеобразен бърз кредит до заплата. Сумите тук са малки – от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. Ако желаете да получите по-голяма сума, се насочете към офертата ни за бърз кредит на месечни вноски – със суми от 400 до 5000 лева и срокове за погасяване от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.9 / 5 (612 oценка)

Home » Кредити за хора с лошо цкр