Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредити извънредно положение

Кредити извънредно положение

Кредити извънредно положение – защо темата е толкова важна?

Темата Кредити извънредно положение е доста важна през последната година. Истината е, че от началото на своеобразната извънредна ситуация, причинена от пандемията с Covid-19, интересът към кредитните услуги се повиши значително. Това е един от малкото бизнес сектори, които не претърпяха загуби в рамките на кризисния период, а напротив. Фактът, че толокова много потребители се доверяват на фирмите за бързи кредити при търсене на финансова подкрепа, е признание, но също така и отговорност за тези фирми. Отговорност да продължат да повишават качеството на услугите си и да предоставят на своите клиенти точно това, от което се нуждаят.

Кредити извънредно положение е съществена тема най-вече защото много хора загубиха работата си или останаха временно без доходи в рамките на изминалите месеци. Това са хора, чиито фирми са затворили или пък които са били уволнени или пуснати в неплатен отпуск. Въпросните хора имат нужда от финансова подкрепа, за да могат да си стъпят на краката – подкрепа, която може да дойде именно благодарение на кредитните услуги.

Кредити извънредно положение – в какви ситуации биха могли да ви помогнат кредитните услуги?

Кредити извънредно положение са отлична опция, когато сте изпаднали в затруднена от финансова гледна точка ситуация вследствие на пандемията. Опция, която би могла да ви помогне да си стъпите на краката и да се справите с финансовите предизвикателства, пред които сте изправени. Най-често срещаната ситуация, при която биха могли да ви помогнат кредитите, е нуждата от финансови средства за покриване на текущите разходи – за храна, битови сметки и т. н. Когато сте излезнали в неплатен отпуск или работодателят е забавил заплатата ви поради някаква причина, именно посредством кредит можете да си набавите средствата, необходими за нормалното ви съществуване.

Кредити извънредно положение са вариант и при ситуация, в която не можете да се справите с изплащането на свои стари задължения. Задължения, чийто срок за погасяване вече изтича и няма как да бъдат отложени във времето. Рефинансирането на въпросните стари задължения чрез нов кредит ще ви даде повече време, в което да се справите със своите проблеми и да си осигурите по-добра бъдеща перспектива.

Кредити извънредно положение – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Кредити извънредно положение е тема, на която и ние обръщаме необходимото внимание, стараейки се да отговорим в максимална степен на нуждите и изискванията на своите клиенти. Даваме ви възможност да получите наистина спешна финансова подкрепа, предоставена ви в необходимите срокове. За целта е нужно само да попълните един стандартен формуляр и да ни го изпратите онлайн. Ще ви върнем отговор в рамките на минути, а желаните средства можете да получите по сметката си още на същия ден.

Две са основните опции за кредити извънредно положение, които ви предлагаме. Първата сред тях е свързана с предоставянето на своеобразен бърз кредит до заплата. Бърз кредит до заплата, при който сумите могат да бъдат от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. При нужда от по-голяма сума или по-дълъг срок, ви препоръчваме да се насочите към опцията ни за бърз кредит на месечни вноски. Тук сумите са в диапазона между 400 и 5000 лева, а сроковете за връщането им – от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (591 oценка)

Home » Кредити извънредно положение