Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит виолета

Како да добиете Кредит виолета?

Како да добиете Кредит виолета?

Кредит виолета е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Оваа услуга е достапна за сите граѓани на Бугарија кои имаат потреба од финансиска помош. За да получите кредит, трябва да следвате следващата стъпка:

Първо, трябва да посетите уеб страницата на Виолета Кредит и да се регистрирате. Регистрацијата е бесплатна и е лесна за извршување. Потребно е да го пополните формуларот со вашите лични податоци и да го прикачите документот за идентификација.

Второ, откако ќе се регистрирате, треба да го изберете износот на кредитот и времетраењето на враќање на кредитот.

С нашата услуга за заеми можете да заемате од 100 до 5000 лева за период од 3 до 24 месеци.

Трето, кога ќе го изберете износот и времетраењето на кредитот, потребно е да го пополните онлајн апликацијата за кредит. Во апликацијата треба да ги пополните вашите лични податоци, информации за работата и приходите, како и информации за вашата банковна сметка.

Четвърто, след като попълните заявлението си, Виолет Кредит ще обработи вашата кредитна заявка. Во рок од неколку минути, ќе добиете одговор за вашето барање.

Пето, ако вашата кандидатура за заем бъде одобрена, парите ще бъдат изпратени от Кредит виолета на банковата ви сметка. Обично, парите се испраќаат во рок од 24 часа.

За да получите кредит от Виолета, трябва да се регистрирате на уеб страницата на Кредит Виолета, да изберете сумата и продължителността на кредита, да попълните онлайн заявката за кредит, да изпратите заявката за кредит и да получите отговор за вашата заявка. Кредит виолета е брз и лесен начин за заемање на пари во Бугарија.

Услови за Кредит виолета

Услови за Кредит виолета

Кредит виолета е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Оваа услуга е достапна за сите граѓани на Бугарија кои имаат потреба од финансиска помош. Но, пред да се одлучите да земете кредит, треба да ги разберете условите за финансиска помош.

Прво, треба да имате исполнето 18 години и да бидете резидент на Бугарија.

Треба да имате стабилни приходи и да имате банкова сметка во Бугарија. Финансиска институција не одобрува кредити на лица со лоша кредитна историја.

Второ, износот на кредитот зависи од вашите приходи и кредитната историја. Максималниот износ на кредитот е 5000 лева, а минималниот износ е 100 лева. Времетраењето на кредитот може да биде од 3 до 24 месеци.

Трето, каматната стапка на оваа финансиска услуга е конкурентна на пазарот.

Каматната стапка зависи од износот на кредитот и времетраењето на враќање на кредитот. Каматната стапка е фиксна и не се менува во текот на времето на враќање на кредитот.

Четвърто, компаниите за кредитиране не одобряват кредити на лица, които имат други кредити или заеми. Ако имате други кредити или заеми, трябва да ги платите преди да поискате нов кредит.

Пето, условията за възстановяване на кредита на Кредит виолета са гъвкави.

Можете да го вратите кредитот во рати, кои се прилагодуваат на вашите потреби. Можете да го вратите кредитот преку банковна трансакција или преку нашите партнерски банки.

Кредит виолета е една од најдобрите финансиски услуги во Бугарија. Но, пред да земете кредит, треба да ги разберете условите за Кредит виолета. Треба да имате исполнето 18 години, да имате стабилни приходи и да имате банкова сметка во Бугарија. Каматната стапка на Кредит виолета е конкурентна на пазарот и има гъвкави услови за враќање на кредитот.

Предности и недостатоци на Кредит виолета

Предности и недостатоци на Кредит виолета

Кредит виолета е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Оваа услуга има свои предности и недостатоци, кои треба да ги знаете пред да се одлучите да земете кредит.

Предимствата на оваа финансиска услуга вклучуваат:

Прво, услугата за заеми е брза и лесна за користење. Можете да го земете кредитот во рок од неколку минути.

Не е потребно да посетите банка или да испратите документи по пошта.

Второ, условията за възстановяване на заема на оваа финансиска услуга са гъвкави. Можете да го вратите кредитот во рати, кои се прилагодуваат на вашите потреби. Можете да го вратите кредитот преку банковна трансакција или преку нашите партнерски банки.

Трето, условите за кредитирање на оваа финансиска институција имаат конкурентна каматна стапка на пазарот. Каматната стапка зависи од износот на кредитот и времетраењето на враќање на кредитот.

Каматната стапка е фиксна и не се менува во текот на времето на враќање на кредитот.

Лошите страни на оваа финансиска услуга вклучуваат:

Прво, каматната стапка на оваа финансиска услуга е повисока во споредба со другите финансиски услуги. Каматната стапка може да биде висока, особено ако заемате голем износ на кредитот или ако времетраењето на враќање на кредитот е долго.

Второ, Кредит виолета може да биде скапа ако не го вратите кредитот во рокот. Ако не го вратите кредитот во рокот, ќе платите дополнителни такси и казни.

Трето, Кредит виолета не е достапна за сите граѓани на Бугарија.

За да земете кредит, треба да имате стабилни приходи и да имате банкова сметка во Бугарија. Ако немате стабилни приходи или немате банкова сметка, нема да можете да земете кредит.

Во заклучок, Кредит виолета е една од најпопуларните финансиски услуги во Бугарија. Има свои предности и недостатоци, кои треба да ги знаете пред да се одлучите да земете кредит. Треба да го земете кредитот само ако имате стабилни приходи и ако можете да го вратите кредитот во рокот.

         
Оценка: 4.8 / 5 (590 oценка)

Home » Кредит виолета