Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит до заплата без лихва

Кредит до заплата без лихва

Кредит до заплата без лихва – същност

Същността на услугата Кредит до заплата без лихва на практика се съдържа в нейното наименование. Такъв тип кредити най-често се отпускат на хора, чиито заплати са били забавени поради някаква причина от работодателя. Целта им е въпросните потребители да не бъдат „на червено“, а да разполагат с необходимите средства за покриване на своите ежедневни разходи. Кредитите са за краткосрочно използване и трябва да бъдат върнати веднага след като потребителят получи редовните си доходи.

Когато става въпрос за Кредит до заплата без лихва, трябва да се обърне специално внимание на липсата на начислявани лихви по него. Безлихвените кредити напоследък са все по-популярни в кредитната сфера, но те биват отпускани само на потребители, които отговарят на определени условия. Обикновено фирмите за бързи кредити предлагат подобна услуга само на своите нови клиенти, които за първи път вземат кредит. Това е и една отлична опция за привличане на нови клиенти и разширяване на позициите на конкретната фирма за бързи кредити на пазара.

Кредит до заплата без лихва – значение на услугата

Услугата Кредит до заплата без лихва има съществено значение както за самите потребители, така и за кредитните институции. Съвременният потребител има нужда от надеждна опция, посредством която да може да получи бързо и лесно необходимите му финансови средства при забавяне на заплатата от страна на работодателя или друга ситуация, в която временно е останал „на червено“. А липсата на начисляване на лихви е голямо преимущество за потребителите, които за първи път използват услугите на кредитната сфера и нямат никакъв опит в кандидатстването, одобрението и последващото погасяване на определени кредити.

Освен за потребителите, услугата Кредит до заплата без лихва е важна и за кредитната сфера. Тя е възможност за фирмите, развиващи дейност в тази сфера, да достигнат до все повече потребителски групи, които досега не са използвали услугите им. Това е решаващ фактор за цялостното развитие на кредитната сфера и разширяването на пазара й във времето. Именно правенето на кредитните услуги достъпни за максимално широк кръг от потребители е основна цел, към която фирмите за бързи кредити трябва да се стремят.

Кредит до заплата без лихва – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

При търсене на услугата Кредит до заплата без лихва, нашите оферти са най-изгодният вариант за вас на пазара. Предлагаме на своите нови клиенти Кредит до заплата без лихва, който ще отговори в пълна степен на нуждите и очакванията им. Кандидатстването за него се извършва изцяло онлайн, като е необходимо само да попълните стандартен формуляр, съдържащ главно данни от личната ви карта – имена, ЕГН, адрес, номер на документа за самоличност и т. н. След като подадете формуляра, ще получите отговор в рамките на минути. А ако всичко е наред с кандидатурата ви, желаната сума може да бъде преведена по вашата сметка още на същия ден.

Офертата ни за безлихвен кредит, която предлагаме на своите нови клиенти, включва отпускане на суми от 50 до 1000 лева. Сроковете за погасяване пък са от 5 до 30 дни. Което означава, че не само ще ви се наложи да върнете единствено сумата, която сте взели, но и бихте могли да имате на разположение 30-дневен гратисен период, за да го направите.

         
Оценка: 4.7 / 5 (457 oценка)

Home » Кредит до заплата без лихва