Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит за кола

Кредит за кола

Кредит за кола – същност и предназначение

Кредит за кола е сред доста популярните услуги в кредитната сфера, особено през последните години. Той е подходящ за хората, които искат да си закупят нов автомобил, но не могат да заплатят пълната му стойност наведнъж. Кредитът ще ви даде възможност да направите желаната покупка веднага и съответно да улесните значително своето ежедневие, разполагайки със собствено превозно средство за придвижване. Впоследствие ще имате възможност да изплатите взетия кредит посредством разумни и удобно разпределени във времето вноски.

Бихте могли да използвате взетия кредит за кола за закупуване на нов или употребяван автомобил. Обикновено при първия вариант сумата на кредита, която ще ви бъде нужна, е значително по-голяма, но това зависи донякъде и от марката и модела на съответното превозно средство. Изцяло от вас зависи да прецените какъв тип превозно средство ще ви трябва, за да отговори на ежедневните ви нужди. Разбира се, необходимо е да сте сигурни, че наистина можете да си позволите това превозно средство и няма да имате никакви проблеми с изплащането на взетия кредит за него.

Кредит за кола – тенденции

Няколко са тенденциите, които можем да откроим при отпускането на този тип кредити през последните години. Традиционният банков кредит за кола е доста бавен, муден и изисква голямо количество време, за да бъде одобрен потребителят и да му бъдат отпуснати необходимите средства. Но напоследък нещата по отношение на споменатия аспект се променят осезаемо. Банките и кредитните институции вече се стремят да опростят максимално процедурите за кандидатстване и одобрение, и съответно да съкратят сроковете, в рамките на които средствата ще достигнат до потребителя.

Новите оферти за кредит за кола също така вървят с все повече екстри. Като примери за такива екстри бихме могли да посочим опцията за получаване на допълнителна сума към кредита при нужда, за определяне на дълъг срок за погасяване, който да не е зависим от възрастта на превозното средство, за финансиране на спешни разходи за ремонт и поддръжка, и т. н. От вас зависи да прегледате конкретните условия на офертата за кредит и да прецените дали отговарят на вашите интереси.

Кредит за кола – полезни съвети и опция за рефинансиране

Имайте предвид, че вземането на кредит за кола в повечето случаи означава изплащането му в рамките на поне няколко години. Период от време, през който вие трябва да сте достатъчно отговорни и дисциплинирани по отношение на своите лични финанси. Това означава да имате разумно потребителско поведение и да не правите излишни разходи за покупки, които реално не са ви нужни. Както и да съобразявате всички свои разходи като цяло с вноските по кредита, които ви се налага да правите.

Ако в даден момент се появи нуждата от допълнителна подкрепа във връзка с коректното и навременно погасяване на определена вноска от взетия кредит за кола, без никакво притеснение можете да се обърнете към нас. Предлагаме ви изгодни оферти за бързи кредити, които е възможно да ви бъдат отпуснати още на същия ден. Най-подходящата сред тях за целите на рефинансирането е тази за кредит на месечни вноски. Тя ви позволява да кандидатствате за суми от 400 до 5000 лева, като сроковете за погасяване са от 2 до 12 месеца.

         
Оценка: 4.7 / 5 (420 oценка)

Home » Кредит за кола