Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Кредит обб

Како да добиете Кредит обб со најниска камата?

Како да добиете Кредит обб со најниска камата?

Кредит обб е еден од најпопуларните кредити во Бугарија, кој го нуди ОББ банката. Овој кредит е познат по својата ниска камата и лесни услови за добивање. Ако искате да получите кредит с най-ниска лихва, следвайте тези съвети:

1.

Истражете ги различните понуди на пазарот: Преди да вземете решение за кредит, проучете различните предложения на пазара. Поради конкуренцијата, многу банки нудат кредити со ниска камата. Споредете ги различните понуди и изберете ја најдобрата за вас.

2. Имате добра кредитна историја: Ако вашата кредитна история е добра, вероятността да получите кредит с ниска лихва от ОББ се увеличава.

Банките обично ги проверуваат кредитните истории на заемателите пред да им одобрат кредит.

3. Изберете го правилниот износ на кредитот: Изберете го правилниот износ на кредитот, според вашите потреби и финансиски можност. Ако заемате повеќе пари од она што ви е потребно, ќе платите повеќе камата.

4.

Изберете го правилниот период на отплата: Изберете го правилниот период на отплата, според вашите финансиски можност. Подолгиот период на отплата значи помала месечна рата, но повеќе камата.

5. Изберете го правилниот тип на камата: Изберете го правилниот тип на камата, според вашите потреби и финансиски можност. Фиксната камата значи дека ќе плаќате иста камата во текот на целиот период на отплата, додека променливата камата може да се менува во зависност од трендовите на пазарот.

Ако ги следите овие совети, имате поголеми шанси да добиете кредит со најниска камата. Но, не заборавајте да го прочитате договорот за кредитот пред да го потпишете и да го погледнете детално расклопот на каматата и трошоците.

Кои се условите за добивање на Кредит обб?

Кои се условите за добивање на Кредит обб?

Кредит обб е еден од најпопуларните кредити во Бугарија, кој го нуди ОББ банката. Овој кредит е познат по својата ниска камата и лесни услови за добивање. Пред да аплицирате за кредит, треба да исполните неколку услови. Еве ги некои од нив:

1.

Да имате редовен приход: За да добиете кредит, треба да имате редовен приход. Банката ќе провери вашата кредитна историја и приходот за да види дали сте способни да го вратите кредитот.

2. Да имате добра кредитна историја: Историята на кредитот е многу важна за добивање на кредит од банката. Банката ќе провери вашата кредитна историја за да види дали имате редовни плаќања и дали сте имале проблеми со отплата на кредити во минатото.

3.

Да имате лична карта: За да аплицирате за кредит, потребно е да имате лична карта. Банката ќе ја користи личната карта за да ја потврди вашата личност.

4. Да имате старост од 18 години: За да подадете кандидатура за кредит, треба да бидете стари најмалку 18 години. Малолетните лица не можат да аплицираат за кредит.

5.

Да имате добра работна историја: Банката ќе провери вашата работна историја за да види дали сте имале стабилна работа во минатото. Ова може да влијае на одлуката на банката за добивање на кредит.

6. Да имате добра финансиска состојба: Банката ќе провери вашата финансиска состојба за да види дали сте способни да го вратите кредитот. Ова вклучува проверка на вашите сметки, долгови и други финансиски обврски.

Ако ги исполнувате овие услови, имате поголеми шанси да добиете кредит со ниска лихва. Но, не заборавајте да го прочитате договорот за кредитот пред да го потпишете и да го погледнете детално расклопот на каматата и трошоците.

Како да го погасите Кредит обб без проблеми?

Како да го погасите Кредит обб без проблеми?

Кредит обб е еден од најпопуларните кредити во Бугарија, кој го нуди ОББ банката. Овој кредит е познат по својата ниска камата и лесни услови за добивање. Но, отплата на кредитот може да биде предизвик за многу луѓе. Еве неколку совети за да го погасите вашето кредитно задолжение без проблеми:

1.

Планирајте го вашето буџет: Планирајте го вашето буџет и направете го прегледен. Одредете колку пари можете да одвоите за отплата на кредитот и држете се до тоа.

2. Плаќајте ги ратите на време: Плаќајте ги ратите на време, за да избегнете казнени поени и дополнителни трошоци. Ако не можете да го платите ратата на време, контактирајте ја банката и објаснете ја вашата ситуација.

3.

Изберете го правилниот период на отплата: Изберете го правилниот период на отплата, според вашите финансиски можност. Подолгиот период на отплата значи помала месечна рата, но повеќе камата.

4. Изберете го правилниот тип на камата: Изберете го правилниот тип на камата, според вашите потреби и финансиски можност. Фиксната камата значи дека ќе плаќате иста камата во текот на целиот период на отплата, додека променливата камата може да се менува во зависност од трендовите на пазарот.

5.

Изберете го правилниот начин на плаќање: Изберете го правилниот начин на плаќање, според вашите потреби и финансиски можност. Можете да го плаќате кредитот преку банкарски трансфер, автоматски плаќања или на банкарскиот шалтер.

6. Не заемајте повеќе пари од она што ви е потребно: Не заемајте повеќе пари од она што ви е потребно, бидејќи ќе платите повеќе камата. Изберете го правилниот износ на кредитот, според вашите потреби и финансиски можност.

Ако ги следите овие совети, ќе можете да го погасите кредитот со ниска лихва без проблеми. Но, не заборавајте да го прочитате договорот за кредитот пред да го потпишете и да го погледнете детално расклопот на каматата и трошоците.

         
Оценка: 4.8 / 5 (491 oценка)

Home » Кредит обб