Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Потребителски кредит дск

Потребителски кредит дск

Потребителски кредит ДСК – видове и характеристики

Потребителски кредит ДСК е кредитна услуга, която банката предлага на своите клиенти. Услуга, позволяваща на съответните клиенти да се сдобият с необходимата им финансова подкрепа във всеки един момент. Банка ДСК е добавила в портфолиото си разнообразни видове кредити с оглед удовлетворяването на нуждите и изискванията на максимално широк кръг от потребители. Стандартният потребителски кредит ДСК например си върви с обичайните условия и процедури, съпътстващи традиционните банкови кредити, докато за бързия такъв се кандидатства само с лична карта, а парите се превеждат в максимално кратки срокове по сметката на клиента.

ДСК предлага също така кредити, насочени към точно определени потребителски групи. Студентските кредити например целят да помогнат на младите хора по пътя им към реализирането на собствената си финансова независимост, докато кредитите за пенсионери – да подкрепят възрастните в затруднени ситуации. Налице са и оферти за кредити, ориентирани към хората, които упражняват свободни професии – една потребителска група, която доста често е пренебрегвана от кредиторите поради факта, че не е в състояние да представи трудов договор.

Потребителски кредит ДСК – тенденции

Няколко са тенденциите, които можем да отбележим за последните години по отношение на услугата Потребителски кредит ДСК. На първо място може би е тенденцията, свързана със съкращаване на сроковете за одобрение и за достигане на средствата до клиента. Това е особено важна тенденция, тъй като съвременният потребител живее доста интензивно и е възможно да му се наложи да извършва финансови операции буквално във всеки един момент. Няма как той да бъде удовлетворен от характерните за миналото банкови процедури, при които се чакаше седмици наред за отговор относно желания кредит.

Другата тенденция, свързана с услугата Потребителски кредит ДСК, е насочена към предоставянето на по-голямо удобство за днешния работещ човек. Човек, чието ежедневие е запълнено с поредица от професионални и лични ангажименти. Банката вече предлага възможност на своите клиенти да кандидатстват за кредит изцяло онлайн и само с лична карта. Последното им спестява разкарване до банкови клонове, чакане по гишета и още подобни неособено приятни моменти.

Потребителски кредит ДСК – съвети и полезна информация

Кандидатстващите за потребителски кредит ДСК трябва да следват няколко практики, за да премине всичко гладко и безпроблемно за тях. Най-важното е да огледат внимателно всички оферти за потребителски кредит ДСК и да преценят внимателно коя от тях отговаря в най-голяма степен на нуждите и интересите им. Съветваме ви да се насочите най-вече към офертите, предназначени за вашата потребителска група – напр. студенти, пенсионери или хора със свободна професия. В крайна сметка тези оферти за кредити са изготвени на база проучвания по отношение ежедневието, лайфстайла и най-често срещаните финансови предизвикателства пред въпросните потребителски групи.

Също така си направете прецизни изчисления, преди да решите за каква точно сума на кредита ще кандидатствате. Твърде малките суми не биха ви свършили работа за покриване на текущите разходи, но пък прекалено големите такива може да ви създадат затруднения с последващото погасяване. Що се отнася до самия период, определен за погасяване на кредита, постарайте се да спазвате необходимата финансова дисциплина и да не правите излишни и неразумни покупки и разходи.

         
Оценка: 4.9 / 5 (437 oценка)

Home » Потребителски кредит дск