Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:58


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Потребителски кредит калкулатор

Потребителски кредит калкулатор

Потребителски кредит калкулатор – същност на инструмента

Потребителски кредит калкулатор е инструмент, който все повече се използва през последните години от потребителите, прибягващи до услуги по отпускане на кредити. И това е напълно нормално, предвид стремежа на съвременния потребител да бъде по-информиран относно услугите, които употребява, и да защитава по-добре своите интереси. А и разрастването на пазара на кредитни услуги доведе до появата на множество разнообразни оферти в тази сфера, които трябва да бъдат внимателно и прецизно оценени. За последното несъмнено ви е нужен подходящия калкулатор, с който да направите всички необходими изчисления.

Залагайки на потребителски кредит калкулатор, бързо и лесно ще можете да направите изчисленията, които ви трябват, за да прецените дали дадена оферта за кредит е изгодна за вас или не. Само трябва да въведете основните стойности, свързани с набелязаната оферта за кредит – сума, срок за погасяване и т. н. Оттам нататък калкулаторът ще ви покаже точно колко разходи би ви се наложило да отделите впоследствие за изплащане на въпросния кредит.

Потребителски кредит калкулатор – защо да го използвате?

Употребата на потребителски кредит калкулатор би ви спестила сериозни грешки по отношение на решенията за вземане на кредит. Именно благодарение изчисленията на калкулатора бихте могли да разберете, че дадена оферта за кредит не е изгодна за вас и само би ви поставила в още по-затруднено положение. С помощта на калкулатора също така ще имате възможността бързо и лесно да сравнявате различните оферти за кредит и в крайна сметка наистина да откриете тази, която оптимално отговаря на нуждите и изискванията ви.

След като вземете съответния кредит, отново не се колебайте да прибягвате до използването на потребителски кредит калкулатор. Той ще ви помогне да разработите най-добрите от ваша гледна точка планове за изплащане, како и да съобразите своите покупки, плащания и цялостно потребителско поведение с тези планове. Не забравяйте, че в рамките на периода, определен за погасяване на даден кредит, трябва да сте достатъчно финансово дисциплинирани и отговорни. Всякакви излишни и неправомерни разходи е възможно да ви причинят сериозни главоболия, които е препоръчително да си спестите.

Потребителски кредит калкулатор – възползвайте се от нашите изгодни оферти за потребителски кредити!

Предлагаме ви максимално изгодни за вас оферти за потребителски кредити, които ще отговорят в пълна степен на вашите нужди. Използвайки потребителски кредит калкулатор, вие ще се уверите напълно в преимуществата на тези оферти. Първата сред тях е за бърз кредит до заплата, който ще ви послужи за покриване на ежедневните разходи в ситуация, в която работодателят е забавил малко заплатата ви. Сумите, които отпускаме при този тип кредит, са в диапазона между 50 и 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни.

Също така можете да се възползвате и от опцията ни за бърз кредит на месечни вноски, предназначена за потребители, които търсят по-големи суми или пък повече време за връщането им. Тук сумите могат да бъдат между 400 и 5000 лева. Колкото до сроковете за погасяване, те са в диапазона между 2 и 12 месеца. Съветваме ви да използвате потребителски кредит калкулатор, за да откриете оптималното за вас съотношение между двата аспекта.

         
Оценка: 4.8 / 5 (381 oценка)

Home » Потребителски кредит калкулатор