Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Профи кредит

Профи кредит

Профи кредит – бърза и удобна опция за получаване на свежи средства

Профи кредит ви предоставя бърза и удобна опция за получаване на свежи финансови средства. За този тип кредит може да кандидатства всеки български гражданин, навършил 18 години и имащ доказуеми регулярни доходи. Не е нужно въпросните доходи да бъдат удостоверявани посредством трудов договор, те могат да идват също така от гражданско правооотношение или пенсия. Това е и голямата разлика с банковите заеми, при които обикновено одобрението става доста трудно, ако не е налице трудов договор.

Можете да използвате взетия Профи кредит за различни цели и предназначения. При забавяне на заплатата от страна на работодателя например е възможно кредитът да ви помогне да покриете текущите си разходи. В това число разходи за храна, битови услуги и други неща, без които не бихте могли да водите нормален начин на живот. Впоследствие, когато получите редовната си заплата, ще можете без никакъв проблем да погасите взетия заем. Бързият кредит често се използва и за покриване на стари задължения, чието изплащане няма как да бъде отложено във времето.

Профи кредит – как се осъществява процесът по кандидатстване?

Процедурите по кандидатстване за Профи кредит са максимално опростени и улеснени за клиента. Те могат да бъдат осъществени и изцяло онлайн, ако не желаете да излизате от своя дом или офис. За разлика от банковите заеми, при този тип кредит няма да е нужно да се разкарвате по няколко пъти до най-близкия банков клон, нито пък да чакате часове наред по опашки и гишета. Преимущество, което е особено важно за съвременните работещи хора, чието свободно време е доста ограничено.

Когато кандидатствате онлайн за Профи кредит, от вас се изисква само да подадете стандартна форма за кандидатстване, в която се вписват основно ваши лични данни. След като изпратите въпросната заявка, в максимално кратък срок от време ще получите обаждане от служител на компанията. Заедно с него ще обсъдите конкретните условия и ще изготвите искането за кредит. Процедурата е направена така че вие като клиенти да получите бързо одобрение и да можете да се възползвате своевременно от необходимите ви финансови средства.

Профи кредит – относно последващото му изплащане

За да нямате никакви проблеми с изплащането на взетия Профи кредит, е необходимо да помислите за този аспект още преди самото кандидатстване. Важно е да направите правилна преценка относно сумата на кредита, която ви е нужна. Никога не вземайте по-голяма сума, отколкото ви е необходима, защото по този начин бихте увеличили финансовата тежест за себе си в рамките на периода, предвиден за погасяване. Трябва да сте сигурни, че редовните доходи, които получавате, ще са ви напълно достатъчни за изплащане на взетия кредит.

Също така спазвайте високи нива на финансова дисциплина и отговорност в рамките на периода, предвиден за изплащане на взетия Профи кредит. Не правете никакви излишни покупки или разходи, които биха могли да натоварят бюджета ви и дори да доведат до изпадане във временна неплатежоспособност. Съобразявайте всеки разход с вашите вноски по кредита и поставяйте на първо място коректното и навременно погасяване на задълженията ви. Не забравяйте, че допуснатите грешки в този аспект се отразяват негативно върху кредитната ви история и върху вашите шансове да кандидатствате за бъдещи заеми.

         
Оценка: 4.9 / 5 (495 oценка)

Home » Профи кредит