Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Смайл кредит

Смайл кредит

Смайл кредит – бързо и лесно получаване на необходимите финансови средства

Смайл кредит е предназначен за потребителите, които имат спешна нужда от финансови средства и не могат да си позволят да чакат тромавите и продължителни банкови процедури. Редица са случаите, в които именно сроковете за получаване на желания кредит са от огромно значение за човека. Например при забавяне на неговата заплата и възникването на нуждата от средства за покриване на текущите разходи или пък при неприятни инциденти, вследствие на които е необходимо да се заплатят разходи за лечение и болничен престой.

Имате възможност да реализирате цялата процедура по кандидатстване за Смайл кредит онлайн. В този смисъл няма да ви е нужно въобще да ставате от своя домашен или служебен лаптоп, а какво остава пък за чакане по опашки и банкови гишета. В допълнение, отговор в повечето случаи се получава в рамките на 20 минути след изпращане на кандидатурата. Ако всичко е наред и сте одобрени, вероятно парите ще бъдат преведени по сметката ви още на същия ден.

Смайл кредит – гъвкавост и удобство за клиента

Насочвайки се към Смайл кредит, ще си гарантирате максимални нива на гъвкавост и удобство както по отношение на самото кандидатстване, така и във връзка с последващото получаване на финансовите средства. Имате възможност да кандидатствате за кредит до заплата или пък за такъв на вноски. Изберете опцията, която е по-удачна за вас от гледна точка на моментните ви нужди. При кредит до заплата се кандидатства за по-малки суми с кратки срокове за връщане, докато кредитите на вноски обикновено са с по-големи суми и по-дълъг погасителен период.

След като сте одобрени за Смайл кредит, получаването на съответната сума пари също ще стане по начин, който е възможно най-удобен за вас. Парите могат да бъдат преведени по вашата сметка, за да ги изтеглите, когато желаете. От друга страна, можете да получите своя кредит и във всеки офис на Изипей в страната. Без никакво притеснение изберете опцията, която съответства в максимална степен на вашия график и ангажименти в ежедневието.

Смайл кредит – полезни съвети и практики при изплащането

От съществено значение за безпроблемното изплащане на взетия Смайл кредит е какви решения ще вземете още при самото кандидатстване. Бъдете внимателни в своята преценка относно сумата на кредита. Разбира се, това трябва да е сума, която ще е напълно достатъчна за покриването на текущите ви разходи или задължения. От друга страна обаче, нужно е съответната сума да отговаря на финансовите ви възможности и на редовните доходи, които получавате. Или казано по-ясно, трябва да сте сигурни, че получаваните доходи ще ви позволят да погасите сумата без особени затруднения.

В рамките на периода, предвиден за погасяване на взетия Смайл кредит, трябва да проявите достатъчно ниво на финансова дисциплина и отговорност. Бъдете внимателни по отношение на покупките и разходите, които правите. Тези покупки и разходи не бива по никакъв начин да се превърнат в препятствие пред навременното и коректно изплащане на взетия кредит. Добър би бил вариантът да си съставяте седмични или месечни бюджети, в които да са включени и съответните вноски по кредита. Последното ще ви помогне по-лесно да контролирате своите разходи и да преценявате кои покупки са допустими и кои – не.

         
Оценка: 4.7 / 5 (471 oценка)

Home » Смайл кредит