Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Спешен кредит от частни лица

Спешен кредит от частни лица

Спешен кредит от частни лица – същност

Спешен кредит от частни лица е услуга за отпускане на определена сума пари от частни лица, които често наричаме лихвари. Тези частни лица невинаги са легитимни и регистрирани по законовия ред. Те обаче биха могли да привлекат множество клиенти посредством предлагане на изгодни условия по съответния кредит (време за отпускане, лихви, срок за погасяване и т. н. ). Много частни лица развиват дейност като кредитори години наред, като успешните сред тях съумяват значително да увеличат своите клиенти и съответно приходи.

Причините за все по-голямата популярност на услугата, свързана с отпускане на спешен кредит от частни лица, се крие най-вече във възможността за бързо и лесно получаване на желаните средства. Получаване, при което биха се избегнали тромавите банкови процедури и чакането по опашки и гишета. Понякога именно бързината на получаване на финансова подкрепа е ключът към разрешаване на всички предизвикателства, пред които човек е изправен. В допълнение, частните лица нямат особени критерии по отношение на доходи, кредитна история и т. н., което позволява на повече хора да кандидатстват за кредит.

Спешен кредит от частни лица – какви са рисковете?

При вземане на спешен кредит от частни лица са налице рискове, които задължително трябва да се имат предвид. Немалко сред въпросните частни лица или лихвари биха могли да се възползват от трудната ситуация, в която сте изпаднали, и да ви предложат доста неблагоприятни условия по кредита. Други пък имат практиката да променят условията в движение, увеличавайки все повече финансовата тежест върху своите клиенти. Ако попаднете на недобронамерено частно лице, бихте могли да имате сериозни проблеми след вземането на кредита.

Освен това при вземане на спешен кредит от частни лица, които не са регистрирани според съответните регламенти, на практика оставате без необходимата законова защита. Съветваме ви да се доверявате само и единствено на лица, при които всичко е ясно и документирано. Например когато заплащате определена вноска по кредита, това трябва да бъде отбелязано в даден документ, нали? В противен случай не бихте могли да докажете нищо и е възможно да изпаднете в доста неприятни ситуации впоследствие.

Спешен кредит от частни лица – предимствата на нашите оферти

Вземайки предвид споменатите рискове, свързани с вземане на спешен кредит от частни лица, много по-разумно би било да се насочите към фирмите за бързи кредити. Ние ви предлагаме максимално опростени процедури, благодарение на които ще получите желаните средства в най-кратки срокове. Само трябва да попълните един стандартен формуляр, съдържащ основно данни от вашата лична карта, и да ни го изпратите онлайн. Отговор ще получите в рамките на минути, а сумата може да бъде преведена още на същия ден по посочената от вас сметка.

Вместо да поемате рисковете, налични при вземане на спешен кредит от частни лица, можете да се възползвате от нашите изключително изгодни оферти за бързи кредити. Първата сред тези оферти представлява бърз кредит до заплата за покриване на текущи разходи. Отпусканите суми при този тип кредит са от 50 до 1000 лева, а сроковете за погасяване – от 5 до 45 дни. От друга страна, предлагаме и бърз кредит на месечни вноски със суми от 400 до 5000 лева и срокове от 2 до 12 месеца. Преценете кой вариант ще отговори оптимално на вашите нужди и изисквания.

         
Оценка: 4.9 / 5 (408 oценка)

Home » Спешен кредит от частни лица