Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Спешен кредит

Спешен кредит

Спешен кредит – същност и значение

Спешен кредит наричаме кредит, който се отпуска, за да удовлетвори някакви неотложни нужди. Към него се насочават най-вече потребители, които се нуждаят не просто от финансова подкрепа, а от такава, която ще им бъде предоставена в максимално кратки срокове. Потребители, които нямат никаква възможност да си позволят да чакат прекалено дълго за получаване на въпросната финансова подкрепа. Поради тази причина понятието се свързва по-скоро с фирмите за бързи кредити, а не с банките, при които обикновено процедурите са прекалено тромави и продължителни.

Кои са отличителните характеристики на един спешен кредит? Както вече отбелязахме, той се отпуска във възможно най-кратки срокове, така че да отговори оптимално на нуждите на потребителите. В тази връзка процедурите за кандидатстване и одобрение са максимално опростени, за да не се създава излишно забавяне. Въпросните процедури вече протичат изцяло онлайн в повечето случаи с оглед гарантиране комфорта на потребителя. Обикновено и критериите за одобрение са занижени, благодарение на което услугата става достъпна за значително по-широк кръг от хора.

Спешен кредит – в какви ситуации е нужен?

Няколко са най-често срещаните ситуации, в които е нужно вземането на спешен кредит. Първата е свързана с изпадането на потребителя във временна неплатежоспособност и невъзможност да покрие жизненоважни разходи, като например разходи за храна или битови сметки. В подобна ситуация могат да изпаднат доста хора, ако например се получи забавяне на заплатите им от страна на техните работодатели. Кредитът е отлична възможност за разрешаване на проблема, тъй като позволява покриване на текущите разходи, а след получаване на заплатата, потребителят може веднага да го върне.

Втората доста често срещана ситуация, при която услугите, свързани с отпускане на спешен кредит, са избирани от потребителите, е нуждата от извършване на незабавни плащания. Плащания, които няма как да бъдат избегнати или отложени във времето. Такива са например плащанията, отнасящи се към стари задължения, чийто срок за погасяване вече изтича. Тези стари задължения могат да бъдат рефинансирани посредством вземането на нов кредит. Вземане на кредит се налага и при възникване на спешни и неочаквани медицински разходи.

Спешен кредит – възползвайте се от нашите изгодни оферти!

Предлагаме ви изключително изгодни оферти за вземане на спешен кредит, които ще отговорят напълно на нуждите ви и ще ви помогнат да излезете от затруднени ситуации. Сред тях е офертата ни за бърз кредит до заплата. Тя е идеална за покриване на текущи разходи, когато поради някаква причина получаването на вашите редовни доходи се е забавило. Можете да кандидатствате за суми в диапазона от 50 до 1000 лева. Сроковете за погасяване на този тип кредит е възможно да бъдат от 5 до 45 дни.

На разположение на нашите клиенти е също така опция за спешен кредит, при която те ще могат да си осигурят по-голяма сума или по-дълъг срок за връщане. Става въпрос за опцията, свързана с отпускане на кредит на месечни вноски. При нея отпусканите суми могат да бъдат от 500 до 4000 лева. От друга страна, сроковете за погасяване са между 2 и 12 месеца. От вас зависи да изберете съчетанието между сума и срок за връщане, което отговаря най-добре на нуждите и финансовите ви възможности.

         
Оценка: 4.9 / 5 (359 oценка)

Home » Спешен кредит