Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредитна компания

Историята на Уникредитна компания: От основаването до днес

Уникредитна компания е една от водещите финансови институции в света, съчетаваща банкови и финансови услуги за клиентите си. Историята на компанията е богата и вълнуваща, започваща още през 1870 година, когато е основана под името „Банка Австрия“ във Виена. През годините, компанията претърпява редица промени и придобивки, съчетавайки различни банки и институции, което довежда до създаването на Уникредитна компания.

През 1990 година се осъществява значително сливане, което води до създаването на компанията Уникредит, която обхваща няколко европейски страни. Това е истински пробив за компанията, тъй като придобива репутацията на водеща банка в Европа и става добре позната на международните финансови пазари.

След това, финансовата компания продължава да се разраства и разширява своето присъствие в други страни, включително и на българския пазар.

Компанията се превръща в един от най-големите играчи в банковия сектор, предлагайки разнообразни продукти и услуги на своите клиенти.

Днес Уникредит Банк се гордее с глобално присъствие и силна финансова стабилност. Тя предлага широка гама от банкови и финансови продукти, включително заеми, депозити, кредитни карти, инвестиционни продукти, застраховки и много други. Уникаредит България се отличава с висок професионализъм и стремеж към постоянно развитие и иновации, за да задоволи нуждите на своите клиенти.

В заключение, историята на фирма Уникредит е богата на успехи и развитие, което я прави една от най-уважаваните финансови институции в света. Със своето широко портфолио от продукти и услуги, компанията продължава да се разраства и развива, като предлага иновативни финансови решения за своите клиенти.

Услугите и продуктите на Уникредитна компания: Банкови и финансови решения за клиентите

Уникредитна компания предлага широка гама от банкови и финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Банковите услуги, предоставяни от Уникредитна компания, включват откриване и управление на банкови сметки, издаване на дебитни и кредитни карти, предоставяне на заеми и ипотеки, осигуряване на услуги за преводи и валутни операции.

Освен банковите услуги, компанията предлага и различни финансови решения на своите клиенти. Това включва инвестиционни продукти и услуги, като акции, облигации, дялове в инвестиционни фондове и други.

Клиентите на фирмата Уникредит имат възможност да инвестират своите средства в различни финансови инструменти и да получат консултации от опитни финансови анализатори.

Фирмата също така предлага различни застрахователни продукти и услуги, които включват автомобилни застраховки, застраховки живот, застраховки имущество и други видове застраховки. Уникредит осигурява гъвкави и индивидуално настроени застрахователни планове, отговарящи на нуждите и предпочитанията на клиентите.

Компанията също така предлага онлайн банкиране и мобилни приложения, които дават възможност на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно. Тези дигитални решения позволяват на клиентите да извършват банкови операции, да проверяват баланса на своите сметки, да правят плащания и да получават информация за своите финансови активи по всяко време и от всяко място.

Със своя широка гама от банкови и финансови продукти и услуги, компанията постига задоволство на различни видове клиенти – от физически лица и малки предприятия до големи корпорации и институции. Индивидуалните и бизнес клиенти могат да се възползват от разнообразни финансови решения и персонализирано обслужване, което ги подкрепя в постигането на техните финансови цели.

Уникредитна компания и корпоративната отговорност: Ангажиментът на компанията към обществото и околната среда

Уникредитна компания е активно ангажирана със социалната и корпоративна отговорност, като демонстрира ангажимента си към обществото и околната среда. Компанията изпълнява своята отговорност, като предоставя подкрепа за различни дейности и инициативи, които имат положителен обществен принос.

Една от областите, в които Уникредитна компания изразява своята корпоративна отговорност, е устойчивото развитие и опазване на околната среда. Тя прилага стратегии и практики, които имат за цел намаляване на негативното въздействие върху околната среда и насърчаване на екологично отговорни решения. Компанията инвестира в проекти, свързани с енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и опазване на водните ресурси.

Отговорността на банката се простира и към обществото, като тя подкрепя социални и културни инициативи. Компанията се ангажира с проекти, свързани с образованието, изкуството, спорта и научните изследвания.

Тя подкрепя местни инициативи и програми, които създават положителен принос за обществото.

Корпоративната отговорност на банката включва и ангажимент за етично поведение и добри делови практики. Компанията придържа се към високи стандарти на корпоративно управление и добро управление. Тя насърчава прозрачността, отчетността и открития диалог със своите заинтересовани страни.

В заключение, нашата компания изпълнява своята корпоративна отговорност, като активно се ангажира с обществото и околната среда. Тя подкрепя устойчивото развитие, социални и културни инициативи и се стреми да действа етично и отговорно във всичките си дейности. Компанията е горд с ангажимента си и продължава да работи за положителна промяна и принос за обществото.

         
Оценка: 4.6 / 5 (515 oценка)

Home » Уникредитна компания