Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит габрово

Историята на Уникредит Габрово: От първите стъпки до сегашното развитие

Уникредит Габрово е една от водещите банки в Габрово, която е налице от много години. Отварянето на първата банкова клонова на Уникредит в Габрово беше началото на нейната история в града. От това време банката се развива и превръща в един от най-важните финансови институции в региона.

Уникредит Габрово има дългогодишен опит и доказана репутация в предоставянето на различни банкови услуги на своите клиенти. Банката се гордее с дългогодишния опит в сектора на банковите услуги и непрекъснатото си стремеж към развитие и иновации.

Една от ключовите моменти в развитието на Уникредит Габрово е разширяването на услугите и продуктите, които предлага на своите клиенти.

Банката предлага широка гама от финансови услуги, включително кредити, депозити, дебитни и кредитни карти, онлайн банкиране и други. Специалистите на банката са винаги на разположение за да помогнат на клиентите да изберат най-подходящите за тях решения.

Уникредит Габрово е също така ангажирана с обществената отговорност и винаги се стреми да осигури положителен принос за общността и околната среда. Банката подкрепя различни инициативи и проекти, свързани с културата, спорта, образованието и опазването на околната среда. Тя е активен участник в различни обществени събития и работи в тясно сътрудничество с местните органи и неправителствени организации.

С развитието на Уникредит Габрово и нейната постоянна ангажираност с клиентите и общността, банката продължава да се утвърждава като водеща финансова институция в региона. Бъдещето на Уникредит Габрово се очертава светло, като банката ще продължи да предлага иновативни и надеждни решения на своите клиенти и да подкрепя общността, в която действа.

Услугите и продуктите на Уникредит Габрово: Какво предлага банката на своите клиенти

Услугите и продуктите на Уникредит Габрово са разнообразни и отговарят на нуждите на различни видове клиенти. Банката предлага широка гама от финансови услуги, които включват кредити, депозити, различни видове сметки, дебитни и кредитни карти, онлайн банкиране и други.

Една от ключовите услуги, предоставяни от Уникредит Габрово, е предоставянето на кредити. Банката предлага различни видове кредити, включително потребителски кредити, ипотечни кредити и бизнес кредити. Кредитите на Уникредит Габрово са с ниски лихвени проценти и гъвкави условия за погасяване, което прави финансирането по-лесно и достъпно за клиентите.

Освен кредитите, Уникредит Габрово предлага и различни видове депозити.

Клиентите могат да избират между различни видове депозити, като срочни депозити, разплащателни депозити и други. Депозитите на Уникредит Габрово са с конкурентни лихвени проценти и клиентите могат да избират срок за депозита според своите нужди и предпочитания.

Уникредит Габрово предлага също така различни видове банкови сметки, които са подходящи както за физически лица, така и за бизнес клиенти.

Клиентите могат да открият сметки за лични нужди, сметки за бизнес или специализирани сметки за специфични нужди. Банката осигурява удобство и сигурност на своите клиенти чрез онлайн банкирането, което позволява управление на финансите от всяко място и по всяко време.

Уникредит Габрово е ангажирана със задоволяването на нуждите на своите клиенти и притежава голям опит в предоставянето на качествени финансови услуги. Банката продължава да иновира и развива своите продукти и услуги, за да отговори на променящите се нужди и изисквания на клиентите си. С тези богати възможности и ангажимент към клиентите си, Уникредит Габрово продължава да се утвърждава като една от водещите банки в Габрово.

Уникредит Габрово и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит Габрово е банка, която отдава голямо значение на обществената отговорност и е ангажирана с подкрепата на общността и опазването на околната среда. Банката изпълнява своя ангажимент към обществото чрез различни инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на живота на хората в Габрово и околните населени места.

Една от основните области, в които Уникредит Габрово проявява своята обществена отговорност, е подкрепата на културата и изкуството. Банката подкрепя различни културни събития и институции, като спонсорства изложби, фестивали, концерти и други прояви на изкуството. Това помага за развитието на културния живот в Габрово и предоставя възможности на местните творци да се покажат пред по-голяма публика.

Освен културата, Уникредит Габрово също така се ангажира с подкрепата на спорта и физическата активност.

Банката сътрудничи с местни спортни клубове и организации, които се занимават с различни спортни дейности. Подкрепата включва финансова помощ, спонсорство на събития и други инициативи, които насърчават спортната активност и участието на местните жители в спортни събития.

Освен това, Уникредит Габрово се грижи за околната среда и подкрепя инициативи, които са насочени към опазването й. Банката предприема мерки за енергийна ефективност и опазване на ресурсите, като поддържа екологично осведомени практики във всичките си операции. Освен това, Уникредит Габрово сътрудничи с различни организации и институции, които са насочени към опазване на околната среда и подобряване на екологичната обстановка в региона.

Чрез своята ангажираност и отговорност, Уникредит Габрово изгражда дългосрочни партньорства с обществените и неправителствени организации в Габрово и подобрява качеството на живот на хората в региона. Банката продължава да отделя ресурси и енергия за подкрепа на общността и опазване на околната среда, като това е съществена част от нейната мисия и ценности.

         
Оценка: 4.7 / 5 (395 oценка)

Home » Уникредит габрово