Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит гоце делчев

Историята на Уникредит Гоце Делчев: От основаването до днес

Уникредит Гоце Делчев е една от водещите банки в България и част от глобалната Уникредит група. Историята на банката се отличава със своята дългогодишна традиция и професионализъм. Основана през 1994 г., банката носи името на града Гоце Делчев, който е разположен в югозападната част на България и е известен със своята богата история и култура.

През годините Уникредит Гоце Делчев е успяла да се утвърди като една от най-надеждните и иновативни банки в страната. Силната финансова позиция и експертиза на банката я правят предпочитан партньор както за индивидуални клиенти, така и за бизнеса.

Банката предлага широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни сектори и клиенти.

Уникредит Гоце Делчев е известна също и със своя ангажимент към обществената отговорност. Банката активно подкрепя инициативи и проекти, които се фокусират върху развитието на общността и опазването на околната среда. Тя е активен участник в различни обществени инициативи и спонсорира множество благотворителни каузи.

През годините Уникредит Гоце Делчев е достигнала значителен успех както в бизнеса, така и в усилията си да бъде активен и отговорен гражданин. Банката продължава да развива своите услуги и продукти, за да отговори на нарастващите нужди на клиентите си. Със своята история и ангажимент, Уникредит Гоце Делчев остава една от водещите банки в България и се стреми да бъде вълнуващ партньор за своите клиенти и общност.

Услугите и продуктите на Уникредит Гоце Делчев: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит Гоце Делчев предлага разнообразие от банкови услуги и продукти, които отговарят на нуждите на различни сектори и клиенти. Банката има богат портфейл от продукти за физически лица, включително банкови сметки, кредити, дебитни и кредитни карти, и различни видове застраховки. Клиентите имат възможност да използват интернет и мобилно банкиране, което ги освобождава от необходимостта да посещават банката физически.

За бизнес клиентите, Уникредит Гоце Делчев предлага разнообразни финансови инструменти и услуги, включително корпоративни кредити, инвестиционни банкиране, счетоводни услуги и управление на риска. Банката също така предлага специализирани решения за сектори като селското стопанство, енергетиката и инфраструктурата.

Уникредит Гоце Делчев се отличава и със своята подкрепа за предприемачеството и иновациите.

Банката предлага финансови продукти и услуги за стартиращи и малки предприятия, които им помагат да развият и растворят своите бизнес идеи. Те предлагат и специални програми за обучение и консултации, които помагат на предприемачите да развиват своите умения и да се разрастват.

Уникредит Гоце Делчев се стреми да бъде в крак със съвременните технологии и да предоставя иновативни решения на своите клиенти. Банката непрекъснато разработва и внедрява нови технологии, като например мобилно плащане и дигитални услуги, които улесняват и ускоряват финансовите транзакции.

С широката си гама от продукти и услуги, Уникредит Гоце Делчев се стреми да задоволи нуждите на всички свои клиенти, независимо дали са физически лица, бизнес клиенти или предприемачи. Банката продължава да иновира и разширява своята гама от услуги, за да отговори на нарастващите нужди и очаквания на клиентите си.

Уникредит Гоце Делчев и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит Гоце Делчев има силно ангажиране към обществената отговорност и въздействието на банката върху общността и околната среда е ясно видимо. Банката активно подкрепя различни социални и екологични инициативи, които имат за цел да подобрят качеството на живот на хората и да опазват околната среда.

В рамките на своето ангажимент към общността, Уникредит Гоце Делчев подкрепя различни благотворителни проекти и каузи. Банката финансира различни програми за образование, здравеопазване и култура, които имат за цел да подпомогнат развитието на общността. Освен финансовата подкрепа, Уникредит Гоце Делчев и нейните служители активно участват в различни доброволчески инициативи, помагайки на тези, които се нуждаят от помощ.

Околната среда също е важна част от ангажимента на Уникредит Гоце Делчев.

Банката провежда различни инициативи и проекти, насочени към опазването на природата и намаляването на въглеродния отпечатък. Те се стремят да намалят потреблението на енергия и вода в своите сгради, да насърчават устойчивата мобилност и да подкрепят възобновяемите източници на енергия.

Уникредит Гоце Делчев се превръща в пример за банка, която не само се стреми към финансов успех, но и към положително влияние върху обществото и околната среда. Своят ангажимент към общността и околната среда, Уникредит Гоце Делчев допринася за устойчиво развитие и подобряване на живота на хората. От кратка история на първата банка до нейното настояще ангажимент, Уникредит Гоце Делчев продължава да изгражда по-добро бъдеще за общността и околната среда.

         
Оценка: 4.6 / 5 (588 oценка)

Home » Уникредит гоце делчев