Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:53


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит ловеч

Историята на Уникредит Ловеч: От създаването до днес

Уникредит Ловеч е една от водещите банки в Ловеч и се отличава с дългогодишен опит и надеждна репутация. Банката е част от международната банкова група Уникредит, която е една от най-големите и успешни банкови институции в Европа.

Историята на Уникредит Ловеч започва през 1993 година, когато банката е създадена с цел да предоставя банкови услуги на местните жители и бизнеси в Ловеч и околните райони. От самото начало, Уникредит Ловеч се стреми да отговаря на нуждите и изискванията на своите клиенти, като предлага разнообразни банкови продукти и услуги.

С годините Уникредит Ловеч успява да се утвърди на банковия пазар и да се превърне в предпочитан партньор за хората и фирмите в региона. Банката непрекъснато разширява своята клиентска база и предлага иновативни решения, които отговарят на съвременните нужди на клиентите.

Днес Уникредит Ловеч предлага широка гама от банкови услуги и продукти, които са насочени както към физическите лица, така и към бизнес клиентите. Банката предоставя различни видове кредити, вкл.

за жилищно строителство, за покупка на автомобил, за консолидиране на дългове и други. Освен това, Уникредит Ловеч предлага и банкови продукти като дебитни и кредитни карти, онлайн и мобилно банкиране, депозити и инвестиционни продукти.

Уникредит Ловеч се отличава не само с качествените банкови услуги, но и със своето ангажираност към обществото и обществените инициативи. Банката подкрепя различни проекти и инициативи, които са насочени към подобряване на качеството на живот на хората в Ловеч и околните райони. Уникредит Ловеч активно се включва в различни обществени кампании и дарява финансови средства за насърчаване на образованието, културата и спорта.

Със своите висококачествени банкови продукти и услуги, и със своето ангажираност към обществото, Уникредит Ловеч продължава да бъде една от водещите банки в Ловеч и предпочитан партньор за своите клиенти. Банката продължава да развива и модернизира своите услуги, за да отговори на съвременните нужди на своите клиенти и да им осигури оптимално банково обслужване.

Услугите и продуктите на Уникредит Ловеч: Банкови решения за всеки клиент

Услугите и продуктите на Уникредит Ловеч са насочени към различни видове клиенти – както физически лица, така и бизнеси. Банката предлага широка гама от банкови решения, които отговарят на конкретните нужди и изисквания на всеки клиент.

Една от основните услуги, предоставяни от Уникредит Ловеч, е предоставянето на кредити за различни цели. Банката предлага ипотечни кредити за жилищно строителство, които са подходящи за хората, които планират да си закупят собствено жилище.

Освен това, Уникредит Ловеч предлага и потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за покупка на автомобил, за почивка или за други лични нужди. Банката предлага и кредитни карти с различни функции и лимити, които предоставят гъвкавост и удобство на клиентите.

В допълнение към кредитните продукти, Уникредит Ловеч предлага и различни видове депозити за физически и юридически лица. Това включва обикновени депозити, депозити със защита на главницата и спестовни депозити със специални условия.

Банката предлага и инвестиционни продукти, които позволяват на клиентите да инвестират своите средства и да постигнат финансов растеж.

Уникредит Ловеч се стреми да предоставя модерни и удобни начини за банкиране на своите клиенти. Банката предлага онлайн и мобилно банкиране, което позволява на клиентите да извършват банкови операции по всяко време и от всяко място. Онлайн банкирането дава възможност за преводи, плащания на сметки и проверка на баланса от компютър или мобилно устройство.

Това осигурява удобство и ефективност на клиентите и им позволява да управляват своите финанси по-лесно.

С постоянното развитие и модернизация на своите услуги и продукти, Уникредит Ловеч се стреми да задоволи нуждите на всеки клиент. Банката предлага разнообразни и иновативни банкови решения, които осигуряват удовлетворение и сигурност на своите клиенти. Със своите услуги и продукти, Уникредит Ловеч продължава да бъде предпочитана банка за много хора и бизнеси в Ловеч и околните райони.

Уникредит Ловеч и обществената отговорност: Подкрепа на общността и социални инициативи

Уникредит Ловеч се отличава не само със своите банкови услуги и продукти, но и със своята обществена отговорност и ангажимент към общността. Банката активно подкрепя различни социални инициативи и спомага за подобряването на качеството на живот на хората в Ловеч и околните райони.

Уникредит Ловеч се стреми да бъде активен участник в общността и да изпълнява своята социална отговорност. Банката подкрепя различни проекти и организации, които се занимават с образование, здравеопазване, култура и спорт. Уникредит Ловеч предоставя финансова подкрепа и ресурси за местни училища, болници, музеи и спортни клубове, за да помогне за развитието на общността и насърчаването на тяхната дейност.

Банката организира и подкрепя различни социални инициативи, които са насочени към подпомагане на хората в нужда и подпомагане на уязвимите групи в обществото. Уникредит Ловеч предоставя финансова помощ и материални ресурси за хора без дом, за бежанци и за хора с увреждания.

Банката поддържа партньорства с местни неправителствени организации и осигурява средства за реализацията на проекти, които имат за цел подобряване на живота на хората в нужда.

Уникредит Ловеч също така е ангажиран със запазването и опазването на околната среда. Банката предприема мерки за намаляване на своя екологичен отпечатък и подкрепя проекти, свързани с опазване на природата и енергийна ефективност. Уникредит Ловеч насърчава своите служители да бъдат активни в общността и да се включват в различни инициативи. Банката подкрепя доброволческа дейност и ги подканва да дарят своето време и умения за благото на обществото.

С голямото си ангажираност към общността и социалните инициативи, Уникредит Ловеч изгражда положителна и устойчива репутация. Банката се гордее със своята обществена отговорност и продължава да подкрепя общността и да работи за подобряването на живота на хората в Ловеч и околните райони.

         
Оценка: 4.9 / 5 (376 oценка)

Home » Уникредит ловеч