Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит ломско шосе

Историята на Уникредит ломско шосе: От създаването на банката до днес

Уникредит ломско шосе е банка с дългогодишна история, която започва още в далечната 1946 година. Тогава тя бе създадена под името „Credito Italiano“ и бързо се утвърждава като една от водещите банки в Италия.

През годините, банката успешно разширява своите дейности и влиза на международния пазар. През 1999 година, след сливането с други италиански банки, „Credito Italiano“ променя името си на Уникредит Груп и започва да оперира под това наименование.

Уникредит ломско шосе става през 2000 година част от Уникредит Груп, като се превръща в едно от най-големите и влиятелни финансови институции в Европа. Банката има активна присъствие в над 14 страни и предлага широка гама от банкови услуги и продукти на своите клиенти.

Създаването на филиала на Уникредит на Ломско шосе е резултат от стремежа на Уникредит Група да разшири своето присъствие в България.

Банката предлага разнообразни банкови продукти и услуги, като кредити, депозити, плащания, инвестиции и други. Специфично за банката по Ломското шосе е нейното фокусиране върху обслужването на предприятия, от малки и средни фирми до големите корпорации.

През годините Уникредит постига утвърдена репутация като надежден и иновативен банков партньор на Ломско шосе.

Тя продължава да развива своите услуги и продукти, за да отговаря на нуждите на клиентите си. Създаването на мрежа от различни отделения и използването на модерни технологии допринасят за удобството и ефективността на банката.

Уникредит Ломско Шосе е също толкова известна със своята ангажираност към обществената отговорност. Банката подкрепя инициативи и проекти, насочени към развитието на общността и опазването на околната среда. Уникалните програми и специализирани услуги на Уникредит, намиращ се на Ломско шосе, го правят предпочитан партньор за бизнеса, както и активен участник в развитието на страната.

Услугите и продуктите на Уникредит ломско шосе: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит ломско шосе предлага на своите клиенти широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на различните финансови нужди и изисквания. Банката се стреми да бъде надежден и иновативен банков партньор на своите клиенти, като им предоставя удобство, ефективност и качество на обслужване.

Една от ключовите услуги, предоставяни от Уникредит ломско шосе, са кредитите.

Банката предлага различни видове кредити, включително потребителски, ипотечни и бизнес кредити. Отличителната черта на кредитите на банката по Ломско шосе на Уникредит е гъвкавостта и индивидуалния подход, който тя прилага спрямо нуждите на всеки клиент. Кредитите са с оптимални условия и конкурентни лихвени проценти, което прави банката предпочитан избор за много клиенти.

Освен кредити, Уникредит Ломско шосе предлага и други финансови услуги като депозити, плащания, инвестиции и застраховки.

Депозитите на банката са с различни срокове и високи лихвени проценти, което позволява на клиентите да спестят и да увеличат своите финансови ресурси. Банката също така предлага различни начини за плащане, включително онлайн плащания и мобилно банкиране, които улесняват и ускоряват финансовите транзакции.

Уникредит Ломска магистрала е също толкова известна с инвестиционните услуги, които предлага.

Банката предоставя възможности за инвестиране в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти. Експертите на банката Уникредит, разположена на Ломско шосе, са винаги на разположение на своите клиенти, за да им предоставят индивидуални консултации и съвети относно техните инвестиции.

Банката също така предлага различни застрахователни услуги, включително автомобилни, животни и имуществени застраховки. Клиентите на Уникредит България могат да се възползват от застрахователни продукти, които осигуряват защита и спокойствие в случай на непредвидени събития.

Общо казано, Уникредит предлага широка гама от банкови услуги и продукти, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите си. Банката се стреми да бъде предпочитан избор за своите клиенти, като им осигурява удобство, иновации и качество на обслужване.

Уникредит ломско шосе и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит ломско шосе е банка, която не само се стреми да предоставя качествени банкови услуги на своите клиенти, но също така има изразена ангажираност към обществената отговорност и опазването на околната среда.

Банката Уникредит ломско шосе превърна ангажимента си към общността и околната среда в основен елемент на своите ценности. Тя активно подкрепя инициативи и проекти, насочени към подобряване на социалния и икономическия живот на общността. Банката финансира образователни програми, спортни събития, културни проекти и други, които допринасят за развитието на общността.

Уникредит насърчава и подкрепя проекти, насочени към опазването на околната среда, по Ломско шосе. Банката активно подкрепя и финансира инициативи, насочени към намаляване на въглеродния отпечатък, енергийна ефективност, възобновяеми източници на енергия и други проекти, които помагат за опазване на околната среда.

Уникредит Ломско шосе също така изпълнява своята обществена отговорност, като подкрепя разнообразието и инклузията. Тя подкрепя различни социални инициативи, които промовират равенството и възможностите за хората от различни социални групи.

Банката е ангажирана да осигури равни възможности за всички свои клиенти и да подкрепя социалното развитие на обществото.

Уникредит заведе ангажимента си към общността и околната среда като важна част от своята банкова стратегия, въпреки, че не използва ключовата фраза „Уникредит ломско шосе“. Тя се стреми да бъде водещ пример за други финансови институции в областта на обществената отговорност и опазването на околната среда. Банката продължава да развива и подобрява своите инициативи и програми, с цел да допринесе за устойчивото развитие на обществото и да остави положителен отпечатък върху околната среда.

В заключение, банката Уникредит Ломско шосе предлага не само качествени банкови услуги на своите клиенти, а също така активно се ангажира с обществена отговорност и опазване на околната среда. Банката подкрепя инициативи и проекти, които допринасят за развитието на общността и помагат за опазването на околната среда. Тя се стреми да бъде водещ пример в областта на обществената отговорност и да остави положителен след върху обществото и околната среда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (188 oценка)

Home » Уникредит ломско шосе