Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит пловдив

Историята на Уникредит Пловдив: От основаването до днес

Уникредит Пловдив е част от Уникредит Груп, която е една от водещите банки в Европа. Банката има богата история, която се простира до днес.

Уникредит Пловдив е основана през 1997 година и е най-големият банков обект на Уникредит Груп в България. От самото си създаване, Уникредит Пловдив се стреми да предоставя най-висококачествени финансови услуги на своите клиенти.

През годините Уникредит Пловдив се развива и разширява своята дейност, като става все по-голям и значим играч на българския банков пазар. Банката предлага широка гама от финансови продукти и услуги, включително кредити, депозити, карти, инвестиционни продукти и много други.

Уникредит Пловдив се отличава с иновативен подход към банковата дейност и активно използва нови технологии и дигитални решения, за да улесни комуникацията с клиентите си и да им предостави по-добро обслужване. Банката също така активно участва във внедряването на контактни центрове и дистанционно банкиране, което предоставя на клиентите възможност да управляват своите сметки и да извършват банкови операции от всяко удобно за тях място.

С годините Уникредит Пловдив се утвърждава като надежден и доверен партньор на своите клиенти. Банката продължава да развива своите услуги и продукти, за да отговори на най-специфичните нужди и изисквания на своите клиенти. Уникредит Пловдив се стреми да бъде лидер в иновациите и да предоставя на клиентите си възможността да се развиват и да постигат своите финансови цели.

Услугите и продуктите на Уникредит Пловдив: Какво предлага банката на своите клиенти

Услугите и продуктите, които предлага Уникредит Пловдив, са разнообразни и отговарят на различните финансови нужди на клиентите. Банката предлага широка гама от кредитни продукти, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и кредитни карти. Те са предоставени с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия, които могат да се приспособят специално към нуждите на клиентите.

Уникредит Пловдив предлага и различни видове депозити, които позволяват на клиентите да спестяват и да увеличават своите средства. Банката предлага както краткосрочни, така и дългосрочни депозити с различни лихвени проценти и условия за изплащане.

Клиентите имат възможност да изберат най-подходящия за тях вариант за спестяване.

В допълнение към кредитите и депозитите, Уникредит Пловдив предлага и богат набор от други финансови продукти и услуги. Това включва инвестиционни продукти, като акции, облигации и фондове, които предоставят възможност на клиентите да инвестират и да увеличават своите средства. Банката предлага и различни видове застраховки, включително автомобилни застраховки, имотни застраховки и застраховки на живот.

Уникредит Пловдив също така предоставя и банкови услуги и продукти за бизнес клиенти. Те могат да се възползват от кредити за развитие на бизнеса, банкови гаранции, бизнес карти и други услуги, които им помагат да управляват и разширяват своето предприятие.

В заключение, Уникредит Пловдив предлага широка гама от финансови продукти и услуги, които отговарят на нуждите на различни типове клиенти. Банката се стреми да предостави на своите клиенти най-доброто обслужване и конкурентни условия, за да ги подкрепи в постигането на техните финансови цели.

Уникредит Пловдив и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит Пловдив е не само банка, но и активен участник в обществото и околната среда. Банката има ангажимент към общността и стреми се да допринесе за нея.

Уникредит Пловдив подкрепя различни обществени инициативи и проекти, които са насочени към подобряване на социалната среда и подкрепа на уязвими групи. Банката участва в програми за насърчаване на образованието, културата и спорта, като предоставя финансова помощ и съдействие. Това помага за развитието на общността и подкрепа на таланти и потенциал.

Освен своето ангажимент към обществото, Уникредит Пловдив също така има ангажимент към околната среда.

Банката прилага строги екологични стандарти и политики, за да намали негативното си въздействие върху околната среда. Тя инвестира във възобновяеми източници на енергия, енергийна ефективност и рециклиране, за да намали отпадъците и екологичните въздействия.

Уникредит Пловдив също така подкрепя своите служители да се включат в дейности, свързани с обществената отговорност. Банката организира различни доброволчески инициативи и програми, които насърчават служителите да помагат на нуждаещите се и да допринасят за обществото.

В заключение, Уникредит Пловдив е ангажирана с обществената отговорност и околната среда. Банката действа със съзнание за своята роля и отговорност към обществото и прилага политики и инициативи, които имат положителен принос. Уникредит Пловдив се стреми да бъде пример за банкова институция, която не само предоставя финансови услуги, но и се грижи за обществото и околната среда.

         
Оценка: 4.5 / 5 (281 oценка)

Home » Уникредит пловдив