Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Уникредит Стамболийски

Историята на Уникредит Стамболийски: От основаването до днес

Уникредит Стамболийски е една от водещите банки в България и част от голямата световна банкова група Уникредит. Банката има дългогодишна история, която започва още през 1997 година, когато е основана под името „Медицинска и финансова банка“ в Стамболийски. През годините банката претърпява промени в името си и става „Уникредит Булбанк“ и накрая „Уникредит Стамболийски„.

От самото начало фокусът на Уникредит Стамболийски е насочен към предоставянето на висококачествени финансови услуги на своите клиенти. Банката предлага широка гама от банкови продукти и услуги, включително различни видове кредити, вкл.

ипотечни и потребителски кредити, депозити, плащания и заеми, кредитни карти, инвестиционни и застрахователни продукти.

Една от главните ценности на банката ни е ангажиментът към обществената отговорност. Банката активно подкрепя и се ангажира с множество инициативи, насочени към общността и околната среда. Тя подкрепя социални проекти, културни и спортни събития, образователни програми и стимулира зелените инициативи.

Всички тези фактори правят Уникредит Стамболийски една от най-предпочитаните и надеждни банки в България. Клиентите на банката могат да се възползват от разнообразни и качествени финансови услуги, които са изградени върху дългогодишен опит и професионализъм. От основаването си до днес, банката в Стамболийски на Уникредит продължава да разширява своята дейност и да бъде иновативна, отговаряща на нуждите и очакванията на своите клиенти.

Услугите и продуктите на Уникредит Стамболийски: Какво предлага банката на своите клиенти

Уникредит Стамболийски предлага широка гама от услуги и продукти, които са насочени към задоволяването на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да предоставя иновативни финансови решения, които да отговарят на съвременните изисквания и да допринесат за постигането на финансовата стабилност на клиентите си.

Една от основните услуги, предлагани от Уникредит Стамболийски, са различните видове кредити. Банката предоставя ипотечни кредити за покупка на жилище, както и потребителски кредити за финансиране на лични нужди и задоволяване на конкретни цели. Кредитите са с гъвкави условия и индивидуално изготвяни според нуждите и възможностите на клиентите.

Освен кредитите, Уникредит Стамболийски предлага и различни видове депозити.

Клиентите могат да изберат между различни опции за депозити – с краткосрочна или дългосрочна срочност, с фиксирана или променлива лихва. Това позволява на клиентите да изберат най-подходящия за тях начин за запазване и увеличаване на своите спестявания.

Освен това, банката в Стамболийски предлага и разнообразни услуги за плащания и извършване на преводи както в страната, така и зад граница. Банката предлага удобни и сигурни начини за извършване на банкови операции, като онлайн банкиране и мобилно банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Освен банковите услуги, Уникредит Стамболийски предлага и различни инвестиционни и застрахователни продукти. Така клиентите имат възможност да инвестират своите средства в различни инструменти и да защитят себе си и своите близки със застраховки, предлагани от банката.

С всички тези услуги и продукти, банката на Стамболийски се стреми да отговори на разнообразните нужди и очаквания на своите клиенти и да бъде тяхният надежден партньор във финансовата им дейност. Банката продължава да развива и иновира своите услуги, за да поддържа високо качество и да отговаря на динамично развиващите се потребности на своите клиенти.

Уникредит Стамболийски и обществената отговорност: Ангажиментът на банката към общността и околната среда

Уникредит Стамболийски е банка, която проявява сериозен ангажимент към обществената отговорност и се стреми да бъде активен участник в подпомагането на общността и опазването на околната среда. Банката осъществява редица инициативи и програми, които са насочени към подкрепа на различни социални, културни и образователни проекти.

Една от основните области, в които Уникредит Стамболийски е ангажирана, е социалната отговорност. Банката подкрепя различни социални програми и проекти, които са насочени към подобряване на живота на уязвимите групи в обществото. Тя финансира и подкрепя организации и инициативи, които се занимават със социално включване, развитие на обществените услуги и подпомагане на нуждаещите се.

Освен социалната отговорност, банката изразява също и голям интерес към опазването на околната среда.

Банката се ангажира да намали негативните въздействия върху околната среда и активно подкрепя зелените инициативи. Тя предприема мерки за намаляване на енергийната консумация и въглеродния отпечатък, развива и финансира проекти, свързани с опазването на природните ресурси и екологичната устойчивост.

Уникредит Стамболийски също участва в различни културни и спортни събития, като финансира и подкрепя множество проекти и изяви. Банката осъществява партньорства с местни институции и организации, за да насърчава и развива културния и спортния живот в общността.

Чрез своите обществено отговорни инициативи, Уникредит Стамболийски допринася за подобряването на живота на хората и защитата на околната среда. Банката не само предоставя финансова подкрепа, но и дава пример със своя собствена практика и дейности. Тя се стреми да бъде важен и активен участник в обществото, като помага за създаването на устойчива и благоприятна среда за всички.

         
Оценка: 4.6 / 5 (448 oценка)

Home » Уникредит Стамболийски