Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Цкр кеш кредит

Цкр кеш кредит

ЦКР Кеш кредит – същност на услугата

ЦКР Кеш кредит е услуга, предназначена за всички потребители, които нямат особено добра кредитна история. Тя цели да им предостави възможност за получаване на свежи финансови средства в случай на нужда. Последното е много важно за тази група потребители, тъй като те обикновено са доста ограничени по отношение на шансовете си за кандидатстване за стандартни банкови заеми. Както вероятно добре знаете, банките имат строги изисквания по отношение отпускането на кредити, на които не всеки човек е способен да отговори.

За какво може да ви послужи ЦКР Кеш кредит? Истината всъщност е, че тази услуга е възможно да се използва в най-различни ситуации. Например ако работодателят поради някаква причина е забавил вашата заплата и имате нужда от средства за покриване на текущите си разходи, бихте могли да се възползвате от този тип кредит. Така ще удовлетворите настоящите си нужди, а когато впоследствие получите своята заплата, ще върнете без проблем взетата сума. Услугата е подходяща и за рефинансиране на стари задължения, чийто срок за погасяване изтича.

ЦКР Кеш кредит – бързина и удобство

Преимуществото за вас като потребители от кандидатстването за ЦКР Кеш кредит се състои най-вече в бързината на самите процедури. Този аспект е от голямо значение за хората, които имат наистина спешна нужда от финансови средства. При кандидатстване за въпросния кредит няма да чакате дълго време и да се чудите дали сте одобрени или не. Отговорът от кредитора обикновено идва в рамките на минути, а ако сте одобрени, сумата се превежда по вашата сметка в максимално кратки срокове.

Също така процедурите по кандидатстване за ЦКР Кеш кредит са направени по начин, предоставящ възможно най-голямо удобство и комфорт за клиента. Те могат да бъдат реализирани изцяло онлайн, без въобще да ви се налага да ставате от своя домашен или служебен лаптоп. Всичко, което се изисква от вас, е да попълните стандартен формуляр за кандидатстване. Това няма да ви отнеме повече от няколко минути. След което просто ще продължите със своята работа и ежедневни дейности, докато чакате отговор от кредитора.

ЦКР Кеш кредит – на какво да обърнете внимание?

Както вече отбелязахме в самото начало, услугата ЦКР Кеш кредит позволява на потребители с лоша кредитна история да получат необходимите им финансови средства. Тази възможност обаче не бива да ви прави безотговорни във финансов аспект, а точно обратното. Вземайки предид досегашната си кредитна история, трябва да бъдете още по-внимателни, когато кандидатствате за услугата. При избора на конкретна сума, за която ще кандидатствате, се съобразете със своите доходи и финансови възможности. Трябва да сте сигурни, че те ви позволяват да върнете въпросната сума без сериозни затруднения.

В рамките на периода, определен за погасяване на взетия ЦКР Кеш кредит, бъдете достатъчно дисциплинирани по отношение на личните си финанси. Не правете излишни разходи или покупки, които реално не ви трябват, а само биха поставили допълнителна тежест върху вашия бюджет. Съобразявайте всички останали плащания с предвидения план за връщане на кредита. Нужно е този път да докажете, че действително сте станали по-отговорни хора и на вас вече може да се разчита от страна на бъдещи кредитори и финансови партньори.

         
Оценка: 4.8 / 5 (362 oценка)

Home » Цкр кеш кредит