Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 26.02.2024 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Banka dsk

История и развитие на Банка ДСК

Банка ДСК е една от най-големите и най-стари банки в България. Тя е основана през 1951 година и оттогава е изградила солидна репутация и дългогодишен опит на банковия пазар.

През годините Банка ДСК се развива и приспособява към променящите се нужди на своите клиенти. Тя предлага широка гама от банкови продукти и услуги, които отговарят на различните потребности на физическите и юридическите лица. Банката предлага кредити за жилищно и потребителско кредитиране, депозитни продукти, плащания и преводи, инвестиционни услуги и много други.

Banka DSK също така е известна със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, като например спонсорства спортни събития и културни проекти. Тя също така предоставя финансова помощ на различни благотворителни организации и обществени проекти.

Banka DSK е успешна и надеждна финансова институция, която продължава да развива своите услуги и да отговаря на нуждите на своите клиенти. Нейната история и опит я правят една от водещите банки в България, а нейната корпоративна отговорност и социална ангажираност я правят важен играч в обществения живот на страната.

Продукти и услуги на Банка ДСК

Банка ДСК предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните нужди на клиентите й. Една от основните услуги, предлагани от Banka DSK, е кредитирането.

Банката предоставя различни видове кредити, включително жилищни кредити, потребителски кредити и бизнес кредити. Тя предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всяка категория клиенти.

Освен кредитирането, Banka DSK предлага и широка гама от депозитни продукти.

Клиентите имат възможност да избират между различни видове депозити, като срочни депозити, където парите се задържат за определен период от време с по-висока лихва, и спестовни депозити, които позволяват гъвкавост и достъп до средствата по всяко време.

Банката ДСК предлага разнообразни услуги за плащания и трансфери. Клиентите могат да използват банковите услуги за извършване на вътрешни и международни преводи, както и за плащане на сметки и такси.

Банката осигурява сигурност и надеждност при извършването на тези транзакции, като използва съвременни технологии и системи за защита на данните на клиентите.

Освен стандартните банкови услуги, Банката DSK предлага и услуги за инвестиции. Клиентите имат възможност да инвестират в различни финансови инструменти, като акции, облигации и инвестиционни фондове. Банката предоставя професионални консултации и помощ при вземането на решения за инвестиции.

Банката DSK продължава да развива и подобрява своите продукти и услуги, с цел да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя се стреми да предоставя иновативни и удобни решения, които да улеснят финансовото управление на всеки клиент.

Корпоративна отговорност и социална ангажираност на Банка ДСК

Banka DSK е известна не само със своите банкови продукти и услуги, но и със своята корпоративна отговорност и социална ангажираност. Банката активно подкрепя различни социални и културни инициативи, които имат положителен принос за обществото.

Една от основните области, в които Banka DSK проявява своята корпоративна отговорност, е опазването на околната среда. Банката се стреми да намали негативното въздействие върху околната среда чрез прилагане на екологосъобразни практики във всички аспекти на своята дейност. Тя инвестира във възобновяеми енергийни източници и подкрепя проекти за енергийна ефективност.

Банката DSK играе активна роля в общността и подкрепя различни благотворителни инициативи. Банката финансира и подкрепя образователни проекти и институции, които са насочени към подпомагане на младите хора и развитието на техните умения.

Тя осигурява финансова помощ и подкрепа на хора в нужда и бори се за намаляване на социалните неравенства.

Корпоративната отговорност и социалната ангажираност на DSK Банка са отразени и във вътрешните й стандарти и политики. Банката се стреми да бъде пример за добро управление и етично поведение. Тя се ангажира да спазва всички приложими закони и регулации, както и да насърчава прозрачност и отчетност в своите операции.

Банката ДСК продължава да развива и подобрява своите практики в областта на корпоративната отговорност и социалната ангажираност. Тя се стреми да бъде активен участник в обществения живот и да допринесе за устойчивото развитие на обществото.

         
Оценка: 4.6 / 5 (550 oценка)

Home » Banka dsk