Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Bulbank

История на Булбанк: Как се развива най-голямата банка в България

Булбанк е една от най-големите банки в България и има дълга история на развитие. Банката е била създадена през 1966 година като Българска търговска банка. През 1994 година, след дълги години на комунистическо управление, Булбанк е приватизирана и става част от UniCredito Italiano Group, който по-късно се обединява с HypoVereinsbank, за да създаде UniCredit Group.

През годините, Булбанк е развивала своите услуги и продукти, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Днес, банката предлага широка гама от финансови услуги, включително банкови сметки, кредити, кредитни карти, застраховки и инвестиционни продукти.

През последните години, Булбанк е инвестирала значителни средства в модернизиране на своите услуги и технологии. Банката е внедрила нови дигитални услуги, като мобилно и онлайн банкиране, които позволяват на клиентите да управляват своите финанси по-лесно и удобно.

Булбанк е също така активен участник в обществените инициативи и програми, които имат за цел да подпомогнат развитието на българската икономика и обществото като цяло. Банката е спонсор на множество културни и спортни събития, както и на образователни програми и проекти за подпомагане на младите хора.

В заключение, Булбанк е една от най-големите и успешни банки в България, която продължава да развива своите услуги и технологии, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да подпомага развитието на обществото.

Услуги на Булбанк: Какво предлага банката на своите клиенти

Булбанк е банка, която предлага множество услуги на своите клиенти. Тези услуги включват банкови сметки, кредити, кредитни карти, застраховки и инвестиционни продукти.

Банката има различни видове сметки, като лични, бизнес и специализирани сметки за неправителствени организации и институции. Всеки клиент може да избере този вид сметка, който най-добре отговаря на неговите нужди и изисквания.

Кредитите на Булбанк са налични за различни цели, като лични нужди, покупка на имоти, покупка на автомобили и други. Кредитите могат да бъдат с фиксирана или променлива лихва, в зависимост от избора на клиента.

Банката предлага и кредитни карти с различни видове награди и бонуси за своите клиенти.

Застраховките на Булбанк са налични за различни видове рискове, като автомобилни застраховки, застраховки на имущество и застраховки на живота. Клиентите могат да изберат този вид застраховка, който отговаря най-добре на техните нужди и изисквания.

Инвестиционните продукти на Булбанк включват акции, облигации, фондове и други инструменти за инвестиране.

Банката предлага различни видове инвестиционни продукти, които могат да бъдат персонализирани според нуждите на клиента.

Клиентите на Булбанк могат да използват различни услуги за управление на своите финанси, като мобилно и онлайн банкиране, банкови терминали и други. Банката също така предлага и услуги за обмен на валута и издаване на чекове.

В заключение, Булбанк е банка, която предлага множество услуги на своите клиенти. Тези услуги са налични за различни видове нужди и изисквания на клиентите. Банката също така предлага различни видове услуги за управление на своите финанси, които правят банкирането по-удобно и лесно за клиентите.

Иновации в Булбанк: Как банката се адаптира към бъдещето с нови технологии и услуги

Булбанк е банка, която се стреми да бъде в крак с времето и да предлага нови и иновативни услуги на своите клиенти. През последните години, Булбанк е инвестирала значителни средства в модернизиране на своите услуги и технологии.

Една от най-големите иновации на Булбанк е мобилното банкиране. Това приложение позволява на клиентите да управляват своите сметки, да правят плащания и да изпращат пари към други хора чрез техните мобилни телефони. Това е удобен начин за управление на финансите, който позволява на клиентите да правят това по всяко време и навсякъде.

Онлайн банкирането е друга иновация на Булбанк. Това приложение позволява на клиентите да проверяват баланса на своите сметки, да правят плащания и да извършват други банкови операции чрез интернет.

Това е удобен начин за управление на финансите, който позволява на клиентите да правят това от удобството на своите домове или офиси.

Булбанк е внедрила също така и банкови терминали, които позволяват на клиентите да правят плащания и да извършват други банкови операции без да посещават банката. Тези терминали са разположени на различни места като търговски центрове, болници и други обществени места, което прави банковите услуги по-лесно достъпни за клиентите.

Булбанк е внедрила и други иновации, като например възможността за издаване на виртуални кредитни карти, които могат да бъдат използвани за онлайн плащания. Банката също така предлага и услуги за електронно подписване на документи, което прави процеса на подписване на документи по-лесен и по-бърз.

В заключение, Булбанк е банка, която се стреми да бъде в крак с времето и да предлага нови и иновативни услуги на своите клиенти. Банката е внедрила множество нови технологии и услуги, които правят банкирането по-удобно и лесно за клиентите. Булбанк продължава да инвестира в развитието на своите услуги и технологии, за да отговори на нуждите на своите клиенти и да се адаптира към бъдещето.

         
Оценка: 4.9 / 5 (573 oценка)

Home » Bulbank