Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Tbi bank

История и развитие на Tbi bank

Tbi bank е банка, която се отличава със своята богата история и успешно развитие на през годините. Основана през 1994 година, банката бързо се утвърждава като водеща финансова институция в своята страна.

Стремежът на Tbi bank е да предоставя висококачествени финансови услуги на своите клиенти и да бъде техен надежден партньор в постигането на финансовите им цели.

Банката Tbi е известна с иновативните си решения и постоянното си развитие. Банката активно инвестира в модерни технологии и разработва нови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и изискванията на съвременните клиенти. Стремежът на нашата банка е да бъде лидер във внедряването на нови технологии в банковия сектор и да предлага иновативни решения, които да улеснят живота на клиентите.

През годините Банката Тби успява да разшири своето присъствие както на национално, така и на международно ниво.

Банката има филиали и представителства в няколко страни, което й позволява да обслужва голям брой клиенти от различни сектори на икономиката. Тби банк е предпочитан партньор за много бизнеси, които ценят неговата надеждност и професионализъм.

Основната цел на банката е да предоставя на своите клиенти широка гама от продукти и услуги, които да отговарят на техните нужди и изисквания.

Банката предлага различни видове кредити, депозити, карти, онлайн банкиране и много други. Банката се грижи за своите клиенти и им осигурява лесен и удобен достъп до финансовите си услуги.

В заключение, Tbi bank е банка с дълга и успешна история, която продължава да се развива и иновира. Банката е известна със своите иновативни решения и висококачествени финансови услуги. Tbi bank е предпочитан партньор за много клиенти и бизнеси, които ценят нейната надеждност и професионализъм.

Продукти и услуги, предлагани от Tbi bank

Tbi bank предлага широка гама от продукти и услуги, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите. Банката се стреми да бъде в крак с времето и да предоставя иновативни решения, които да улеснят живота на своите клиенти.

Един от основните продукти, предлагани от Tbi bank, са различните видове кредити. Банката предлага потребителски кредити, ипотечни кредити, автокредити и други.

Клиентите могат да избират от различни условия и срокове на погасяване, които да отговарят на техните финансови възможности и нужди.

Освен кредити, банката Tbi предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да избират между различни типове депозити, като срочни депозити, спестовни депозити и други. Банката осигурява конкурентни лихви и гъвкави условия за депозитите, което прави тяхното управление по-лесно и изгодно за клиентите.

Банката Tbi предоставя и различни видове карти, които улесняват плащанията на клиентите.

Банката предлага дебитни карти, кредитни карти и предплатени карти, които могат да се използват както в страната, така и в чужбина. Картите на банката предлагат различни привилегии и осигуряват удобство и сигурност на клиентите при техните плащания.

Освен това, банката предлага и онлайн банкиране, което позволява на клиентите да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място. Чрез онлайн банкирането клиентите могат да правят преводи, да проверяват баланса си, да плащат сметки и много други.

Това предоставя удобство и ефективност на клиентите и ги освобождава от необходимостта да посещават физическата банкова клонове.

В заключение, Банката Тби предлага разнообразие от продукти и услуги, които отговарят на различните финансови нужди на клиентите. Кредитите, депозитите, карти и онлайн банкирането са само част от това, което банката предлага. Банката Tbi се стреми да бъде иновативен и надежден партньор за своите клиенти, като им предоставя удобство и качество във всяка една от своите услуги.

Клиенти и партньори на Tbi bank

Tbi bank е известна със своите множество клиенти и партньори, които ценят нейната надеждност и професионализъм. Банката обслужва широк спектър от клиенти, включително физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и дори държавни институции.

Една от големите предимства на Tbi bank е нейният отличен отношение към клиентите. Банката се грижи за нуждите и изискванията на своите клиенти и им предлага персонализирани финансови решения.

Това включва консултации и съвети от страна на банката, за да помогне на клиентите да вземат най-доброто решение за тяхната финансова ситуация. Клиентите на нашата банка се чувстват ценени и важни, което ги прави лоялни към нея.

Банката има и широка мрежа от партньори, с които работи. Това включва други финансови институции, лизингови компании, застрахователни дружества и други.

Тези партньорства позволяват на нашата банка да предоставя на клиентите си допълнителни услуги и предимства, които отговарят на техните нужди и изисквания. Сътрудничеството с партньорите на банката осигурява разнообразие и гъвкавост във финансовите решения, които се предлагат на клиентите.

Освен това, Банката има и добри взаимоотношения със своите клиенти и партньори. Банката се стреми да установи дългосрочни и взаимовигодни връзки, които да се основават на взаимно доверие и сътрудничество.

Това включва редовни комуникации и обратна връзка с клиентите и партньорите, за да се увери, че техните нужди са изпълнени и че те са доволни от услугите, предоставяни от банката.

В заключение, Банката Тби разполага с широка клиентска база и различни партньори. Банката се грижи за своите клиенти и предоставя персонализирани финансови решения, които отговарят на техните нужди. Сътрудничеството с партньорите на банката осигурява допълнителни услуги и предимства за клиентите. Банката Tbi се стреми да установи дългосрочни и взаимовигодни връзки с клиентите и партньорите си, което я прави предпочитана финансова институция.

         
Оценка: 4.6 / 5 (190 oценка)

Home » Tbi bank