Сума на заема

400 € (3.013,80 kn) 4800 € (36.165,60 kn)

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : утре 04.10.2023 u 08:30


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Tbi bank

Tbi bank – история и развитие на банката

Tbi bank е българска банка, която е основана през 2007 година. Тя е част от групата на Tbi Bank Group, която е една от най-големите банкови групи в Централна и Източна Европа. Една банка, която има голямо присъствие на българския пазар и предлага различни банкови услуги на своите клиенти.

От момента на своето основаване, банката продължава да се развива бързо и успешно. Банката предлага широк спектър от продукти и услуги, които са насочени към всички видове клиенти – от физически лица до големи корпорации. Тя предлага кредити, депозити, кредитни карти, плащания и много други банкови услуги.

Една банка е насочена към клиентите си и има за цел да им предоставя най-добрите банкови услуги.

Затова тя инвестира в технологии и иновации, за да може да предложи на клиентите си по-добри и по-ефективни услуги. Банката има мрежа от офиси и банкомати, които са разположени в цялата страна и позволяват на клиентите да получат банковите услуги, които им трябват.

Една банка е създадена въз основа на здрави принципи и ценности. Банката се стреми да бъде етична, отговорна и прозрачна във всички свои дейности. Тя също така има за цел да бъде активен участник в обществото и да подпомага различни социални и културни инициативи.

Една банка със ясна визия за бъдещето се стреми да бъде водеща в България и региона. Тя има амбициозни планове за развитие и инвестира в нови технологии и услуги, за да може да отговори на нуждите на своите клиенти и да се превърне в една от най-успешните банки в региона.

Продукти и услуги на Tbi bank – за всеки клиент

Продуктите и услугите, които Tbi bank предлага на своите клиенти, са насочени към всички нужди и изисквания на българските потребители. Банката предлага различни видове кредити, включително ипотечни кредити, лични кредити, автокредити и други. Те са на разположение на физически лица, които имат нужда от финансова помощ за покупка на имот, автомобил или други нужди.

Освен кредити, Tbi bank предлага и различни видове депозити, които са насочени към клиентите, които търсят високи лихви и сигурност на своите спестявания. Банката предлага различни видове депозити, включително и фиксирани депозити, които предлагат гарантирани лихви за определен период от време.

Предлагат се различни видове кредитни карти, които са подходящи за клиенти, които търсят удобство и гъвкавост при плащанията си.

Банката предлага кредитни карти с различни функции и предимства, като ниски лихви, наградни точки и други.

Освен това, има различни видове плащания, включително онлайн и мобилни плащания, които позволяват на клиентите да плащат бързо и лесно, без да е нужно да посещават банковата филиал. Банката има също така и мрежа от банкомати, които са разположени в цялата страна и позволяват на клиентите да извършват банкови операции по всяко време.

Една банка, която се фокусира върху своите клиенти и им предлага персонализирани решения за техните нужди и изисквания. Банката има екип от професионалисти, които са готови да помогнат на клиентите във всички техни нужди и да им предложат най-добрите банкови услуги. Това прави нашата банка една от най-добрите в България и региона, която продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Tbi bank – водеща банка в България и региона

Tbi bank е водеща банка в България и региона, която има голямо присъствие на българския пазар. Банката е известна с висококачествените си банкови услуги и един от най-добрите избори за клиентите, които търсят надеждност и качество.

Една банка, която има голямо присъствие на българския пазар и предлага различни банкови услуги на своите клиенти. Тя има мрежа от офиси и банкомати, които са разположени в цялата страна и позволяват на клиентите да получат банковите услуги, които им трябват.

Tbi bank е банка, която е насочена към клиентите си и има за цел да им предоставя най-добрите банкови услуги. Банката инвестира в технологии и иновации, за да може да предложи на клиентите си по-добри и по-ефективни услуги.

Тя също така има за цел да бъде активен участник в обществото и да подпомага различни социални и културни инициативи.

Една банка е насочена към своите клиенти и има за цел да им предложи най-добрите банкови услуги. Банката има голям брой клиенти в България и региона, които са доволни от услугите й и я препоръчват на своите приятели и близки. Това прави нашата банка една от най-успешните и водещи банки в региона.

Една банка продължава да се развива и иновира, за да отговори на нуждите на своите клиенти. Тя има амбициозни планове за развитие и инвестира в нови технологии и услуги, за да може да стане още по-добра и ефективна. Банката има за цел да бъде водеща в България и региона и да продължава да бъде предпочитан избор за всички свои клиенти.

         
Оценка: 4.6 / 5 (190 oценка)

Home » Tbi bank