Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:12


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск варна

История и развитие на Банка ДСК Варна

Историята и развитието на Банка ДСК Варна

Банка ДСК Варна е една от най-големите банки в България и има дълга история на успешно функциониране и развитие. Банката е основана през 1951 година като Държавна спестовна каса и през годините е претърпяла множество промени и разширения.

През първите години на своето съществуване, Банка ДСК Варна се фокусира върху предоставянето на спестовни услуги на своите клиенти. Тя бързо се утвърждава като надежден и сигурен финансов институт и привлича все повече клиенти.

След няколко години, банката започва да предлага и други финансови услуги като кредитиране и инвестиции.

През 90-те години на миналия век, Банка ДСК Варна преживява значителен ръст и разширение на своите дейности. Тя става част от Държавна спестовна каса АД и се превръща в една от водещите банки в страната. Банката разширява своята мрежа от клонове и открива нови офиси в различни градове на България.

През последните години, Банка ДСК Варна продължава да развива и модернизира своите услуги и продукти.

Тя предлага разнообразни банкови услуги като различни видове кредити, депозити, инвестиционни възможности и дигитални услуги. Банката се стреми да отговори на нуждите и изискванията на своите клиенти, като предлага иновативни и удобни решения за финансово управление.

Банка ДСК Варна е известна не само със своите финансови услуги, но и със своята обществена отговорност и принос за общността. Тя подкрепя различни социални и културни инициативи, спонсорира спортни събития и дарява средства за благотворителни цели.

Банката се стреми да бъде активен участник в обществения живот и да допринесе за развитието на общността.

В заключение, Банка ДСК Варна има богата история и успешно развитие като финансов институт. Тя предлага разнообразни продукти и услуги, отговарящи на нуждите на своите клиенти. Банката също така проявява обществена отговорност и принос за общността, като подкрепя различни социални и културни инициативи. Банка ДСК Варна е един от водещите играчи на банковия пазар в България и продължава да се развива и модернизира, за да отговори на нуждите на своите клиенти.

Продукти и услуги на Банка ДСК Варна

Банка ДСК Варна предлага разнообразни продукти и услуги, отговарящи на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да предоставя удобни и иновативни решения за финансово управление, които да отговарят на различните финансови цели на клиентите.

Един от основните продукти, предлагани от Банка ДСК Варна, са различните видове кредити. Банката предоставя ипотечни и потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за покупка на имоти, автомобили, обзавеждане на жилище или други лични нужди.

Кредитите на Банка ДСК Варна са с конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за връщане.

Освен кредити, Банка ДСК Варна предлага и различни видове депозити. Клиентите могат да изберат между различни срокове и лихвени проценти, в зависимост от своите финансови нужди и цели. Депозитите на Банка ДСК Варна са сигурни и гарантират висока доходност.

Банката предоставя и широка гама от инвестиционни възможности.

Клиентите могат да инвестират в акции, облигации, фондове и други финансови инструменти, които да им осигурят допълнителен доход. Банка ДСК Варна предлага професионални консултации и помощ при избора на подходящите инвестиции.

Освен традиционните банкови продукти, Банка ДСК Варна също така предлага и различни дигитални услуги. Клиентите могат да използват онлайн и мобилно банкиране, за да управляват своите финанси по всяко време и от всяко място.

Банката осигурява сигурни и лесни начини за плащане, преводи и проверка на баланс.

В заключение, Банка ДСК Варна предлага разнообразни продукти и услуги, които отговарят на нуждите на своите клиенти. От кредити и депозити до инвестиционни възможности и дигитални услуги, банката се стреми да предостави удобни и сигурни решения за финансово управление. Клиентите на Банка ДСК Варна могат да се възползват от широка гама от продукти и услуги, които да им помогнат да постигнат своите финансови цели.

Обществена отговорност и принос на Банка ДСК Варна за общността

Обществената отговорност и принос на Банка ДСК Варна за общността

Банка ДСК Варна е активен участник в обществения живот и проявява значителна обществена отговорност. Банката осъществява различни инициативи, които имат за цел да подкрепят общността и да допринесат за нейното развитие.

Една от основните области, в които Банка ДСК Варна проявява своята обществена отговорност, е социалната подкрепа.

Банката подкрепя различни социални проекти и организации, които работят за благото на общността. Тя финансира инициативи, насочени към подпомагане на хора в нужда, като например дарения за деца, хора с увреждания или бездомни. Банката също така подкрепя програми за образование и развитие на младите хора, като предоставя стипендии и финансова помощ за тяхно образование.

Освен социалната подкрепа, Банка ДСК Варна се ангажира и с различни културни инициативи.

Тя спонсорира и подкрепя различни културни събития, фестивали и изложби, които обогатяват културния живот на общността. Банката осигурява финансова подкрепа за проекти, свързани с изкуството, литературата, музиката и театъра, като така допринася за развитието на културното наследство на региона.

Банка ДСК Варна също така се ангажира със защитата на околната среда и устойчивото развитие.

Тя въвежда и подкрепя инициативи, насочени към опазване на околната среда и енергийна ефективност. Банката предоставя финансиране за проекти, свързани със зелена енергия, екологично строителство и устойчиво бизнес развитие.

В заключение, Банка ДСК Варна проявява значителна обществена отговорност и принос за общността. Тя подкрепя социални, културни и екологични инициативи, които имат положителен ефект върху обществото. Банката се стреми да бъде активен участник в обществения живот и да допринесе за развитието на общността, в която действа.

         
Оценка: 4.5 / 5 (300 oценка)

Home » Банка дск варна