Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Банка дск софия

История и развитие на Банка ДСК София

Банка ДСК София е една от водещите банки в България с дългогодишен опит и утвърдена репутация. Основана през 1951 година, тя е част от ДСК Банка АД, която първоначално е била Държавна спестовна каса. През годините Банка ДСК София се развива и променя, съобразявайки се със съвременните банкови практики и нуждите на своите клиенти.

През 90-те години на миналия век, след прехода към пазарна икономика, Банка ДСК София започва да предлага разнообразни банкови продукти и услуги.

Тя става първата банка в България, която издава кредитни карти и предлага онлайн банкиране. Със своите иновативни решения и удобства, Банка ДСК София привлича все повече клиенти и утвърждава своята позиция на пазара.

През последните години Банка ДСК София продължава да се развива и модернизира своите услуги. Тя предлага различни видове кредити, вкл.

ипотечни, кредитни карти, депозити и разнообразни сметки за физически и юридически лица. Банката е на разположение на клиентите си с богата гама от банкови услуги, които са съобразени със специфичните им нужди и предпочитания.

Банка ДСК София също така е активен участник в обществения живот и има силна социална отговорност. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни инициативи, които допринасят за развитието на обществото и подобряването на живота на хората.

Банката също така е ангажирана с опазването на околната среда и води политика на екологична отговорност.

Със своята дългогодишна история и постоянно развитие, Банка ДСК София се утвърждава като надежден и сигурен партньор за своите клиенти. Тя предлага качествени банкови услуги и продукти, които са съобразени със съвременните нужди и изисквания. Банката продължава да иновира и развива своите услуги, за да остане в крак с времето и да задоволява нуждите на своите клиенти.

Продукти и услуги на Банка ДСК София

Продуктите и услугите, които Банка ДСК София предлага на своите клиенти, са разнообразни и съобразени със съвременните банкови изисквания. Банката осигурява различни видове кредити, включително ипотечни кредити, които помагат на клиентите да си осъществят мечтите за собствен дом.

Те могат да се вземат както за покупка на нов имот, така и за рефинансиране на вече съществуващи кредити. Банката предлага конкурентни лихвени проценти и гъвкави условия за всяка индивидуална ситуация.

Освен ипотечни кредити, Банка ДСК София предлага и различни видове потребителски кредити, които могат да бъдат използвани за покупка на автомобил, ремонт на жилище или други лични нужди. Клиентите могат да избират между различни срокове и суми на кредита, в зависимост от своите финансови възможности и нужди.

Банката предлага и разнообразни видове депозити, които са подходящи за различни инвестиционни стратегии.

Клиентите могат да избират между краткосрочни и дългосрочни депозити, с фиксирана или променлива лихва. Банката гарантира сигурността на вложените средства и предлага конкурентни лихвени проценти.

Освен традиционните банкови продукти, Банка ДСК София предлага и модерни онлайн услуги, които улесняват банкирането на клиентите.

Те могат да използват онлайн банкиране, за да проверят сметките си, да правят преводи, да плащат сметки и други операции, без да е необходимо да посещават банковата филия. Това осигурява удобство и бързина на обслужване за клиентите.

Банка ДСК София се стреми да предлага иновативни и качествени банкови продукти и услуги, които отговарят на нуждите и очакванията на своите клиенти. Тя постоянно развива и модернизира своите услуги, за да остане в крак с времето и да предоставя най-доброто на своите клиенти. Банката се гордее със своята репутация и дългогодишен опит в банковия сектор и продължава да се стреми към постигане на високи стандарти в обслужването на клиентите си.

Клиентска подкрепа и социална отговорност на Банка ДСК София

Банка ДСК София е известна не само със своите банкови продукти и услуги, но и със своята клиентска подкрепа и социална отговорност. Банката се стреми да осигури на своите клиенти най-доброто възможно обслужване и подкрепа, като им предоставя консултации и съвети за финансовото им планиране и инвестиции. Клиентите могат да се обърнат към специалистите на Банка ДСК София, които ще ги насочат и помогнат да изберат най-подходящите продукти и услуги за тяхната индивидуална ситуация.

Банката също така предлага различни програми за обучение и финансово грамотност, които имат за цел да помогнат на клиентите да разберат по-добре финансовите процеси и да вземат информирани решения. Това включва предоставяне на информация за различни видове кредити, депозити, инвестиции и други финансови инструменти.

Банка ДСК София също така е ангажирана със социалната отговорност и подкрепя различни обществени инициативи. Тя подкрепя различни културни, спортни и образователни проекти, които допринасят за развитието на обществото и подобряването на живота на хората.

Банката също така подкрепя и екологични инициативи, като насърчава клиентите си да използват електронни услуги и да намалят употребата на хартия.

Банка ДСК София се стреми да бъде активен и отговорен участник в обществото, като допринася за неговото развитие и благоденствие. Тя създава стабилни и дълготрайни партньорства с различни организации и институции, които споделят нейните ценности и цели. Банката продължава да развива и усъвършенства своите програми и инициативи, за да отговори на нуждите и очакванията на обществото и клиентите си.

Банка ДСК София е не само банка, но и партньор и подкрепа за своите клиенти и обществото като цяло. Тя се стреми да предоставя не само качествени банкови продукти и услуги, но и да помага на хората да постигнат финансовото си благополучие и да допринесат за развитието на обществото. Банката продължава да инвестира в клиентската подкрепа и социалната отговорност, за да остане предпочитан избор за своите клиенти и да допринесе за по-добро бъдеще.

         
Оценка: 4.8 / 5 (635 oценка)

Home » Банка дск софия