Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:28


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск банка пловдив

Историята на ДСК банка в Пловдив: От основаването до днес

ДСК банка е една от най-големите и влиятелни финансови институции в България, със силна присъствие и значимост и в град Пловдив. Основана през 1951 година, банката започва своята дейност като Държавна спестовна каса.

От тогава до днес, ДСК банка пловдив се развива и приспособява към променящите се икономически условия и нуждите на своите клиенти.

В началото на своето съществуване, ДСК банка пловдив се фокусира върху предоставянето на услуги, свързани със спестовната дейност. Тя играе ролята на финансов посредник, който помага на клиентите да спестят и управляват своите финанси по най-добрия начин. С годините, банката разширява своите услуги и портфолио, включвайки предлагането на различни видове кредити, инвестиционни продукти и финансови консултации.

ДСК банка пловдив играе важна роля в развитието на икономиката на града.

Тя подкрепя малките и средните предприятия, предоставяйки им необходимите финансови ресурси за разширяване и развитие. Банката също така активно участва в различни инициативи и проекти, които имат за цел да насърчат икономическото развитие на Пловдив.

Това включва подкрепа на стартиращи бизнеси, инвестиции в инфраструктура и образование, както и участие в обществени и културни събития.

ДСК банка пловдив също така има значително влияние в общността. Тя подкрепя различни социални и благотворителни инициативи, като например спонсорства на спортни събития и културни проекти. Банката също така осигурява финансова помощ на хора в нужда и уязвими групи в обществото.

В заключение, ДСК банка пловдив има дълга и успешна история на предоставяне на качествени финансови услуги на своите клиенти. Със своето влияние в икономиката на Пловдив и подкрепата си на общността, тя играе важна роля в развитието на града и улеснява живота на местните жители.

Услугите и продуктите на ДСК банка в Пловдив: Какво предлага банката на своите клиенти

ДСК банка пловдив предлага широка гама от услуги и продукти, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да бъде надежден и иновативен финансов партньор, който предоставя удобство и лесен достъп до финансови решения.

Една от основните услуги, предлагани от ДСК банка пловдив, е банковата сметка. Тя позволява на клиентите да извършват плащания, да получават и превеждат пари, както и да управляват своите финанси онлайн през интернет или мобилно приложение. Банката осигурява сигурност и удобство, като предлага различни видове сметки, включително лични, бизнес и спестовни сметки.

ДСК банка пловдив предлага и различни видове кредити, които помагат на клиентите да реализират своите финансови цели.

Това включва ипотечни кредити за покупка на имоти, автокредити за покупка на автомобили, потребителски кредити за покриване на разходи и други видове кредити, които отговарят на конкретните нужди на клиентите.

В допълнение към традиционните банкови услуги, ДСК банка пловдив предлага и различни инвестиционни продукти. Това включва акции, облигации, инвестиционни фондове и други инструменти, които помагат на клиентите да увеличат своите финансови активи и да постигнат по-добри резултати от своите инвестиции.

Освен това, ДСК банка пловдив предлага и различни финансови консултации и услуги за своите клиенти. Това включва съвети и помощ при управлението на личните финанси, планиране на бюджета, инвестиционно планиране и други финансови въпроси. Банката има квалифицирани специалисти, които са готови да помогнат на клиентите да вземат правилни финансови решения.

В заключение, ДСК банка пловдив предлага разнообразни услуги и продукти, които отговарят на нуждите на своите клиенти. Банката се стреми да предоставя удобство, сигурност и иновативни решения, които помагат на клиентите да управляват своите финанси по най-добрия начин.

Влиянието на ДСК банка в Пловдив: Развитие на икономиката и подкрепа на общността

ДСК банка пловдив има значително влияние в развитието на икономиката на града и подкрепя общността чрез различни инициативи и проекти. Банката играе активна роля в насърчаването на икономическото развитие на Пловдив, като предоставя финансова подкрепа на малките и средните предприятия. Това помага за създаването на нови работни места и стимулира икономическия растеж в града.

ДСК банка пловдив също така участва в различни инициативи, които имат за цел да подкрепят общността и подобрят качеството на живот на местните жители. Банката осигурява финансова помощ за социални и благотворителни проекти, които се фокусират върху здравеопазването, образованието, спорта и културата. Това включва спонсорства на спортни събития, подкрепа на образователни програми и финансиране на културни и изкуствени проекти.

ДСК банка пловдив също така играе важна роля в развитието на Пловдив като европейска столица на културата.

Банката подкрепя различни културни събития и проекти, които привличат туристи и подобряват имиджа на града. Това включва финансиране на изложби, фестивали, концерти и други културни инициативи.

Освен икономическото и културното развитие, ДСК банка пловдив също така подкрепя общността чрез различни програми за корпоративна социална отговорност. Банката активно се ангажира със защитата на околната среда, подкрепата на здравето и благосъстоянието на хората, както и с насърчаването на равенството и разнообразието.

В заключение, ДСК банка пловдив има значително влияние в развитието на икономиката на града и подкрепя общността чрез различни инициативи и проекти. Банката играе важна роля в насърчаването на икономическото развитие, подкрепата на културните събития и проекти, както и във финансирането на социални и благотворителни инициативи. ДСК банка пловдив е активен и отговорен участник в развитието на общността и улеснява живота на местните жители.

         
Оценка: 4.5 / 5 (592 oценка)

Home » Дск банка пловдив