Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 11:49


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Дск кредити

Дск кредити

ДСК кредити – повишаване на тяхната достъпност

През последните години Банка ДСК прави всичко възможно, за да се адаптира максимално към съвременните тенденции на пазара и да предлага оферти за кредити, които отговарят на изискванията на потребителите. В резултат се появиха бързите ДСК кредити, които са значително по-удобни и достъпни в сравнение с традиционните банкови такива. Те се отличават с критерии, които са приемливи за по-широк кръг от потребители и съответно им дават възможност да кандидатстват за желаната сума. Въпросът с достъпността на кредитните услуги е много важен, тъй като дава реален отговор на това какъв процент от потребителите могат да се възползват от ползите и преимуществата на този тип услуги.

Съществено преимущество за потребителите, съдържащо се в офертите за новите бързи ДСК кредити, е и липсата на изискване за обезпечение. Или казано с други думи, за представяне на поръчител или някаква друга гаранция, че съответният кредит ще бъде погасен коректно и навременно. Това още повече разширява кръга на лицата, които биха могли да кандидатстват, като в тях се включват и тези с малка или неособено добра кредитна история.

ДСК кредити – преимущества, свързани с кандидатстването и одобрението

Облекчената процедура по кандидатстване за бързите ДСК кредити ги прави отлична опция за съвременния работещ човек. Човек, който се разкъсва между множество професионални и лични ангажименти, и няма време да търси и попълва купища документи, както и да чака часове наред по опашки и гишета. Вече този тип потребител получава възможност да кандидатства дори изцяло онлайн, спестявайки си значително време и усилия. Освен това самите процедури по кандидатстване са направени така че да не нарушават по никакъв начин неговия график и да не му създават дискомфорт в ежедневието.

Също така трябва да се отбележи и осезаемото съкращаване на сроковете за одобрение за въпросните ДСК кредити. Съкращаване, което позволява отпусканите кредити да отговорят на наистина спешни нужди на потребителя, като например нуждата от финансова подкрепа за покриване на текущи разходи или пък за погасяване на стари задължения. Така посредством съответните кредити потребителят наистина ще може да си стъпи на краката и да се справи успешно с финансовите предизвикателства, пред които е изправен.

ДСК кредити – полезни съвети

Преимуществата, споменати дотук във връзка с отпускането на бързите ДСК кредити, могат да ви бъдат от наистина голяма полза, ако знаете как да ги използвате по правилен начин. Преди да кандидатствате за набелязания кредит, ви съветваме внимателно да прецените каква точно сума би било удачно да изтеглите. Сумата трябва да е достатъчна, за да покрие настоящите ви нужди, но избягвайте тегленето на прекалено големи суми, за които не сте сигурни дали впоследствие ще ги върнете гладко и безпроблемно. Не се съгласявайте и на срок за погасяване, който не е във ваш интерес и би ви поставил пред прекалено високи нива на стрес и напрежение.

Що се отнася до самия период на погасяване на взетите ДСК кредити, най-важното за всеки един потребител е да прояви необходимото ниво на финансова дисциплина и отговорност. Казано по-ясно – следете и контролирайте внимателно своите финанси, и не правете излишни покупки и разходи, които потенциално биха могли да ви създадат затруднения във финансов план.

         
Оценка: 4.9 / 5 (383 oценка)

Home » Дск кредити