Сума на заема

400 € 4800 €

Срок на заема

2 месец 12 месеца
Планирано време за изплащане : Днес в 12:00


Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.
Максимум ГПР :49.11% Минимален срок: 3 месеца Максимален срок: 12 месецa.
Очакваното време за плащане е ориентировъчно и зависи от различни фактори, например дали имате сметка в същата банка като вашия кредитор, дали сте изпратили незабавно цялата необходима документация и т.н.

Online кредитен регистър

Online кредитен регистър

Online кредитен регистър – същност и значение

Преди да поговорим за същността и значението на т. нар. Online кредитен регистър, трябва да изясним какво представлява Централният кредитен регистър (ЦКР). Целта на създадения от БНБ Централен кредитен регистър е да бъде събрана на едно място цялата информация, свързана с ползвателите на кредитни услуги. В Централния кредитен регистър се съхраняват данните за настоящите кредити, прогреса по отношение на тяхното погасяване, както и просрочените задължения на кредитополучателите. Тези данни на практика представляват едно своеобразно кредитно досие на съответното лице, имащо голямо значение за неговите перспективи във финансов аспект в близко и по-далечно бъдеще.

За да не се налага за една проста справка дадено лице да се разкарва до централния офис на БНБ в София, е създаден Online кредитен регистър. Той позволява извършването на бързи и лесни справки от страна както на самите кредитополучатели, така и на банките и фирмите за бързи кредити. В същото време са взети всички необходими мерки, които да гарантират сигурността на чувствителните данни и минимизирането на риска от попадането им в неподходящи ръце.

Online кредитен регистър – как се прави справка?

Както вече отбелязахме, наличието на Online кредитен регистър позволява доста по-бързото и лесно правене на справки за информацията в кредитните досиета на длъжниците. Такива справки се правят постоянно от банките и фирмите за бързи кредити, които искат да проверят внимателно кредитната история на своите потенциални клиенти. В редица случаи тази кредитна история е ключова относно крайното решение за това дали даден кредит да бъде отпуснат или не. Последното важи в особено голяма степен за банковите кредити, които много трудно биха могли да бъдат отпуснати на хора с недостатъчно изрядно кредитно досие.

Справки в Online кредитен регистър правят и самите кредитополучатели, за да проверят състоянието на своето кредитно досие и настоящите си задължения. За да направите такава справка, е нужно да си извадите електронен подпис. След това на сайта на БНБ трябва да попълните и изпратите заявление, съдържащо вашите лични данни. След като посочите срок, платите за услугата и изпратите заявлението, ви остава само да чакате отговора на банката с желаната от вас информация.

Online кредитен регистър – какви са ползите от редовното правене на справки?

Редовното правене на справки в Online кредитен регистър е много полезно от гледна точка на това да сте наясно със своето актуално кредитно досие. Тази яснота ще ви помогне доста по-добре да определите перспективите си във финансов аспект в близко и по-далечно бъдеще. Винаги преди кандидатстване за кредит например е хубаво да знаете каква информация за вас ще видят потенциалните кредитори, когато направят справка в ЦКР. Оттам нататък ще знаете и какви са ви шансовете за одобрение и дали наистина можете да разчитате на получаването на въпросните финансови средства.

Справките в Online кредитен регистър са полезни и относно по-внимателното и прецизно следене на настоящите и миналите задължения. Винаги е възможно да се получи грешка или недоразумение и да ви останат за погасяване задължения, за които не знаете. Проверката в регистъра ще ви позволи да разберете за проблема и да вземете нужните мерки. Не забравяйте, че колкото по-голямо е просрочването на задълженията, толкова по-тежки са последствията за вас като потребители.

         
Оценка: 4.8 / 5 (431 oценка)

Home » Online кредитен регистър