Koji iznos trebate?

300 kn 10000 kn

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 12 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Danas u 15:45
Ukupan iznos za vraćanje:


Prednosti za nove korisnike :
na iznose do 3000 kn na max 30 dana nije potrebna platna lista, na iznose do 3000 kn na max 30 dana ne obračunavamo troškove, koliko posudite toliko vratite!

Predonsti za stare (postojeće korisnike) : nije potrebna platna lista ni verifikacija osobnih dokumenata.PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 6.000,00 kn na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 6.104,40 kn, uz EKS 7,26%, iznos Premije 104,40 kn te iznos mjesečne rate 1.220,88 kn (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 15 dana. Maksimalni period otplate kredita: 365 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 7,89%
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Gotovinski krediti bez HROK-a

Kredite bez HROK-a omogućili oni koji su ga i krojili – banke!

Gotovinski krediti bez HROK-a” zapravo je popularan naziv za podizanje gotovinskih kredita na koje kreditno izvješće iz HROK-a ne utječe negativno.

HROK d.o.o. je skraćeni naziv za Hrvatski registar obveza po kreditima, društva s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge, koji je 2005.e godine osnovalo 20 banaka u RH; i to sa svrhom prikupljanja, obrade i razmjene informacija o kreditnim obvezama klijenata, ali i urednosti njihova podmirivanja. Danas je u HROK, od ukupno 31 banke na našem području učlanjeno njih 27; kao i svih pet stambenih štedionica, dvije kartične kuće, određeni leasinzi, i ostale financijske institucije. U registru se obrađuju podaci o svim novčanim obvezama klijenata, banaka, i drugih financijskih institucija; bilo da je riječ o urednom ili neurednom otplaćivanju obveza. Svi podaci obrađeni u registru prikazuju se i u kreditnom izvješću fizičke ili pravne osobe. Kod večine banaka želite li zatražiti pozajmice na ostatak primanja biti ćete provjereni u HROKu.

Podaci koje čuva HROK-ov arhiv

Spomenuli smo da su u HROK – u, odnosno registru za pohranu podataka, pohranjeni svi podaci o kreditnim, ali i drugim novčanim obvezama klijenata; o instrumentima osiguranja obveze, obvezama klijenata na ime sudužnika ili jamca, o zahtjevima za kreditnim izvješćima klijenata na zahtjev financijskih institucija, o zaposlenjima, itd. Podatke dostavlja korisnik HROK-a (banka, leasing, kartična kuća i sl.), a u bazi HROK-a ih se ažurira jedanput mjesečno. Dakle, ime svake osobe koja je ikada digla kredit u banci nalazi se u HROK-u. Dobro je napomenuti i da, ukoliko želite podići npr. gotovinski kredit bez HROK-a, ali u nekoj od četiri banke koje nisu učlanjene u registar, ni u takvoj se banci vaša kreditna nestabilnost neće previdjeti – naime banke koje nisu članice HROK-a od klijenta traže da im uz druge papire potrebne za realizaciju kredita donese i HROK-ovo izvješće!

Kreditna sposobnost prema HROK-u

Na kreditnu sposobnost klijenata prije svega utječu visina primanja i stupanj njegove zaduženosti po već postojećim kreditnim obvezama. Potreba za uvidom u kreditna izvješća građana prilikom odobravanja kredita najprije je proizašla iz činjenice da je velik broj tvrtki odbijao vršiti administrativnu zabranu na plaću svojim zaposlenicima. Administrativna je zabrana s jedne strane bankama predstavlja  garanciju da će korisnik kredita redovito izvršavati svoje obveze, a s druge je strane kreditne obveze građana činila javnima i transparentnima.

Je li moguće dobiti gotovinski kredit bez HROK-a?

Zbog problema koje vam može stvoriti, sigurno se svatko tko je ikada u životu zatrebao bilo kakav kredit, brzo upoznao s nelagodnostima na koje može naići ako HROK-ovi spisi čuvaju “ne baš savršen” opis njegovog urednog (ne)plaćanja kredita ili nešto slično. No što ako se zaista nađemo u situaciji da bismo što prije i što jednostavnije trebali doći do gotovinskog kredita bez HROK-a? Je li HROK moguće izbjeći kao što je moguće izbjeći crnu listu ukoliko kredit ne podižemo u banci već financijskoj ili kreditnoj kući?

Kako uz odbacivanje HROK-a banke pokušavaju povratiti “uredne”klijente

Među financijskim  institucijama koje ne gledaju kreditnu povijest klijenta prilikom odobravanja kredita, osim kreditnih unija i d.o.o. poduzeća nalaze se i banke. U njima je od nedavno moguće realizirati kredit bez uvida u HROK, ne ugrožavajući financijsku situaciju pojedinca. Građani kojima će kreditni savjetnici realizirati gotovinski kredit bez HROK-a najčešće su zaposleni u privatnim poduzećima, te su uglavnom prijavljeni na minimalac ili niža primanja od onih koja ostvaruju. Banke su svjesne sive ekonomije i njezinih posljedica na otežano dizanje kredita za ciljanu skupinu građana pa su upravo iz tog razloga prilagodile određene kreditne linije građanima koji su prijavljeni na minimalna primanja, i to na određeno vrijeme (iz godine u godinu), te koji ostvaruju redovita primanja na ugovor o djelu i sl.

Kreditna linija za zaposlene i umirovljenike i zaduženja koja je donijela

Gotovinsakim kreditom bez HROK-a financijske institucije žele privući klijente koji su savjesni u izvršavanju već postojećih kreditnih obveza. Najčešće je riječ o klijentima koji otplaćuju stambeni ili hipotekarni kredit putem trajnog naloga, koji nije vidljiv na platnoj listi, a sada možda žele npr. nenamjenski gotovinski kredit bez HROK-a. Navedeni klijenti će se naći u nepovoljnom položaju za podizanje novoga kredita, u slučaju da banka radi uvid u kreditno izvješće. Kad govorimo o kreditima bez uvida u HROK, riječ je o kreditnim linijama za zaposlene i umirovljenike, do 10.000,00 € na rok otplate do deset godina. Gotovinski krediti bez HROK-a realizirani u prošlosti, danas predstavljaju vjerojatno jedan od glavnih razloga prezaduženosti građana. Da bi se spriječilo ponavljanje takvih situacija i gomilanje nenaplativih kredita, propisana je obveza dubinske procjene kreditne sposobnosti klijenata iz svih dostupnih izvora, uključujući i HROK.