Koji iznos trebate?

300 kn (39,82 €) 10000 kn (1.327,23 €)

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Danas u 12:17
Ukupan iznos za vraćanje:


Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 3000 kn (
398,17 ) na maksimalan rok do 30 dana!


Prednosti za stare (postojeće korisnike):
nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne listePRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 6.000,00 kn (796,34 €) na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 6.104,40 kn (810,19 €), uz EKS 7,26%, iznos Premije 104,40 kn (13,86 €) te iznos mjesečne rate 1.220,88 kn (162,03 €) (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 15 dana. Maksimalni period otplate kredita: 365 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 7,61%, Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7.53450 kn
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Nenamjenski kredit

Krediti se dijele prema namjeni na namjenski i nenamjenski. Namjenski kredit se odobravaju za točno određenu stvar i u pravilu imaju duži rok otplate, dok se nenamjenskim, kako im samo ime govori, smatraju oni krediti koje možete iskoristiti u bio koju svrhu. Nenamjenski krediti omogućuju korištenje financijskih sredstava prema potrebama i željama korisnika kredita. Takvi krediti nemaju određene namjene i najčešće se odobravaju na kraći rok dospijeća. Tipični instrumenti osiguranja su polica osiguranja, zadužnica i/ili sudužništvo.

Nenamjenski krediti zbog kratkog roka otplate među najučestalijim su kreditima, a dijele se na okvirne, gotovinske, lombardne i na hipotekarne kredite.

Vrste nenamjenskih kredita

Okvirni nenamjenski kredit zapravo je dopušteno prekoračenje po tekućem računu. Iznos kredita ovisi o visini redovitih mjesečnih primanja vlasnika tekućeg računa i može varirati ovisno o plaći odnosno mirovini. Ova se vrsta kredita najčešće koristiti zato što je lako dostupan i u principu za njega ne treba posebno odobrenje, osim ako to banke posebno ne zahtijevaju. Banke određuju kreditnu sposobnost i na temelju toga određuju prekoračenje po tekućem računu poznato i kao minus na tekućem. Kamatna stopa kod okvirnih nenamjenskih kredita najčešće iznosi od 7 do 10 posto. Ako ste na svom tekućem računu do kraja u minusu mogle bi vas zanimati pozajmice ponuda.

Gotovinski nenamjenski kredit

Gotovinski nenamjenski kredit isplaćuje se na račun tražitelja kredita i isti ga može koristiti za bilo koju namjenu koju želi. Ovisno o vlastitim potrebama korisnik kredita može novac iskoristiti za popravak automobila, odlazak na putovanje, liječnički pregled koji ne pokriva zdravstveno osiguranje ili za premošćivanje problema s minusima odnosno s likvidnošću. Kredit se otplaćuje u mjesečnim anuitetima, a kamatna stopa varira ovisno o duljini otplatnog plana. Kamatna stopa se kreće od 5 do 8 posto, a rok otplate je najčešće od 10 mjeseci do 120 mjeseci.

Nenamjenski krediti izdaju se u kunama i eurima, a mogu imati stalnu ili promjenjivu kamatnu stopu. Kamatna stopa najčešće je fiksna u periodu od tri do pet godina, dok odabir valuta ovisi isključivo o željama i potrebama klijenta tj. korisnika kredita.

Lombardni nenamjenski kredit

Lombardni nenamjenski kredit je gotovinski kredit koji se ostvaruje na temelju položenog depozita koji služi kao osiguranje povrata kredita. Zalog su najčešće štedno – ulagački proizvodi poput stambene štednje, police životnog osiguranja, oročene štednje, vrijednosnih papira i ulaganja u novčane fondove. Ova vrsta kredita omogućuje isplatu gotovinskih sredstava uz istovremeno ostvarivanje prinosa u obliku kamata, rasta vrijednosti ili dividende.

Iznos kredita u pravilu je manji od tržišne vrijednosti samog zaloga. No najveća prednost ovakvih kredita je što korisnik kredita ostaje i dalje vlasnik zaloga, naravno osim u slučaju da se kredit ne vrati prema ugovorenim uvjetima. Osnovna prednost lombardnog kredita jest ta što nisu potrebni jamci niti dodatno osiguranje, već je ušteđevina svojevrsna garancija za kredit.

Hipotekarni nenamjenski kredit

Hipotekarni gotovinski nenamjenski kredit, kako mu samo ime govori, kao predmet osiguranja ima hipoteku na nepokretnu imovinu. Banka ili zajmodavac u slučaju ne vraćanja kredita, može naplatiti svoje potraživanje prodajom nekretnine. Rok otplate kredita je najčešće od 1 do 15 godina. Hipotekarni krediti se najčešće odobravaju u visini 50 do 70 posto od procijenjene vrijednosti nepokretne imovine. Kamatna stopa u prosjeku je niža nego god gotovinskih i lombardnih kredita.

         
Ocjena: 4.9 / 5 (189 ocjena)

Home » Nenamjenski kredit