Koji iznos trebate?

50 € 25000 €

Koji rok plaćanja želite?

15 Dana 18 Mjeseci
Planirano vrijeme isplate : Danas u 09:10
Ukupan iznos za vraćanje:

Nove korisnike ne tražimo platnu listu za iznose do 400 € na maksimalan rok do 30 dana!
Prednosti za stare (postojeće korisnike): nije potrebna verifikacija osobnih dokumenata, mogućnost odobrenja bez platne liste


PRIMJER KREDITA: Uz zatraženi iznos 1.000,00 EUR na period od 150 dana, ukupan iznos sa svim pripadajućim troškovima iznosi 1.021,20 EUR, uz EKS 8,90%, iznos Premije 21,20 EUR te iznos mjesečne rate 204,24 EUR (5 rata).Minimalni period otplate kredita: 90 dana. Maksimalni period otplate kredita: 540 dana. Najveća EKS (Efektivna kamatna stopa): 9,50%.
Procijenjeno vrijeme isplate je indikativno i ovisi o različitim faktorima, npr. imate li račun u istoj banci kao i vaš zajmodavac, da li ste odmah poslali svu potrebnu dokumentaciju i sl.

Posudba novca uz kamatu

Posudba novca uz kamatu

Pozajmice, zajmovi i krediti mogu se uzeti s kamatom ili bez. Zajmoprimac se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamate. Ugovorna kamata određuje se ugovorom, a najčešće je određena stanjem kapitala na tržištu ponude i potražnje. Kamata varira ovisno i o vrsti kredita koji se uzima. U osnovi što je manja novčana svota, to je rok otplate manji, ali je kamatna stopa viša nego kod dugoročnih kredita. U prosjeku se kamatna stopa kod kratkoročnih kredita kreće od pet do 10 posto. Kod dugoročnih kredita u pitanju su veće svote novca, ali je kamatna stopa nešto niža. Kamatna stopa u prosjeku se kreće od 3,5 do 7 posto. Posudba novca uz kamatu najnormalnije je poslovanje koje provodi svaka banka u svijetu.

Posudba novca uz kamatu – Što su to kamate?

Kamata je iznos naknade koji tražitelj kredita plaća za pozajmljeni iznos na određeno vrijeme. Kamatna stopa je cijena pozajmljivanja novca i izražava se u postotku u određenom vremenskom razdoblju. Najčešće se izražava na godišnjoj razini. Posudba novca uz kamatu moguća je tako da se zatraže pozajmice novca bez zaloga, gdje vi kao klijent ne trebate zalagati svoju imovinu kao garanciju kako bi ste dobili novac.

Kamatna stopa pokazuje koliko posto više dužnik treba vratiti banci ili financijskoj ustanovi od koje je novac posudio u odnosu na iznos pozajmljenog novca odnosno glavnicu. Kamata pokazuje koliko eura će dužnik vratiti više u odnosu na iznos koji je pozajmio. Kamate se dijele na fiksnu i promjenjivu ili varijabilnu.

Kakva je fiksna, a kakva promjenjiva kamatna stopa?

Kod posudbe novca uz kamatu kamatne stope mogu biti fiksne ili promjenjive. Fiksna kamatna stopa je jedinstvena nepromjenjiva kamatna stopa za cjelokupno trajanje ugovora o kreditu.

Promjenjiva kamatna stopa podrazumijeva da je visina kamatne stope podložna izmjenama tijekom trajanja kredita. Promjenjiva kamatna stopa sastoji se od varijabilnog i fiksnog dijela. Fiksni dio je nepromjenjiv tijekom cijelog roka otplate, dok se varijabilni dio mijenja ovisno o referentnoj stopi.

Posudba novca uz kamatu – Vrste kamatnih stopa

Prilikom podnošenja zahtjeva za kreditom ili zajmom valja imati na umu i vrste kamatnih stopa koje direktno utječu na sam iznos kredita. Kod posudbe novca uz kamatu vrste kamatnih stopa su nominalna, efektivna i interkalarna.

Posudba novca uz kamatu – Što je nominalna kamatna stopa?

Nominalna kamatna stopa odnosi se na osnovnu kamatu koju dužnik plaća na iznos kredita. Ona gotovo nikada nije pravi pokazatelj troška zbog toga što ne uključuje naknade, rok otplate, osiguranje i ostale troškove koji se javljaju tijekom otplate kredita.

Posudba novca uz kamatu – Što je efektivna kamatna stopa?

Posudba novca uz kamatu koja je efektivna jedan je od najvažnijih kriterija prilikom procjene isplativosti kredita jer puno preciznije izražava pravu vrijednost kredita nego nominalna kamatna stopa. Ona pokazuje koliku će novca klijent, odnosno korisnik kredita, vratiti banci ili drugoj financijskoj ustanovi. Efektivna kamatna stopa, osim što uključuje nominalnu kamatnu stopu, uključuje sve provizije i naknade koje se banci ili financijskoj ustanovi plaćaju za odobrenje kredita.

Efektivna kamatna stopa ne uključuje sve druge naknade koje su potrebne za odobrenje kredita, a nastaju izvan banke ili financijske ustanove. To su na primjer troškovi javnog bilježnika i police životnih osiguranja koje su najčešće potrebne kod apliciranja za stambene kredite.

Posudba novca uz kamatu – Što je interkalarna kamatna stopa?

Interkalarna kamatna stopa se naplaćuje od trenutka kada se odobri kredit do trenutka plaćanja prvog anuiteta odnosno rate kredita.

Posudba novca uz kamatu – Što je zatezna kamatna stopa?

Zatezna kamatna stopa je u principu sankcija banke ili financijske ustanove prema dužniku koji kasni s ispunjenjem novčane obveze.

Pročitajte više o kreditima na našem Blogu!

Oglasnik krediti

Oglasnik krediti

Donedavno je potraga za kreditima zahtijevala puno vremena i strpljenja. Sada oglasnika kredita omogućuje brzu i lako pretragu raznovrsnih načina kreditiranja. Svatko može naći nešto što mu odgovara, ali pritom treba biti samokritičan. Naime, da biste...

Brzi krediti com

Brzi krediti com

Online bankarstvo promijenilo je način na koji gledamo kreditiranje. Trećina Hrvata aktivno se njime koristi, dok je u Europskoj uniji taj broj znatno veći. No to ne znači da građani Lijepe naše ne idu u dobro smjeru, dapače sve se više okreću online...

Kredit brzi

Kredit brzi

Kredit brzi Vrijeme je najdragocjenija valuta pa ne čudi što ga svi tako pomno čuvaju. Zbog užurbanog načina života pomno biramo kako ćemo i na koga ćemo trošiti svoje slobodno vrijeme. Ono s čime se svi slažu jest da ga nitko ne želi provesti u dugim...

         
Ocjena: 4.8 / 5 (255 ocjena)

Home » Posudba novca uz kamatu