Nenamjenski kredit

Nenamjenski kredit

Krediti se dijele prema namjeni na namjenski i nenamjenski. Namjenski kredit se odobravaju za točno određenu stvar i u pravilu imaju duži rok otplate, dok se nenamjenskim, kako im samo ime govori, smatraju oni krediti koje možete iskoristiti u bio koju svrhu....