Isplata kredita u 15 min!

Nenamjenski kredit

KLIKNITE OVDJE ZA PRIJAVU ZA KREDIT Krediti se dijele prema namjeni na namjenski i nenamjenski. Namjenski kredit se odobravaju za točno određenu stvar i u pravilu imaju duži rok otplate, dok se nenamjenskim, kako im samo ime govori, smatraju oni krediti koje možete...