Posudba novca uz kamatu

Posudba novca uz kamatu

Pozajmice, zajmovi i krediti mogu se uzeti s kamatom ili bez. Zajmoprimac se može obvezati da uz glavnicu duguje i kamate. Ugovorna kamata određuje se ugovorom, a najčešće je određena stanjem kapitala na tržištu ponude i potražnje. Kamata varira ovisno i o vrsti...