Kamate na pozajmice

Kamate na pozajmice

Kamate na pozajmice Kamata je cijena koju onaj tko posuđuje novac plaća onome koji mu taj isti novac pozajmljuje. Drugim riječima kamata je zapravo iznos koji se plaća da bi se “unajmio” određeni iznos novca za određeni period vremena. Iznos novca koji se...
Kamata na pozajmice fizičkim osobama

Kamata na pozajmice fizičkim osobama

Kamata na pozajmice fizičkim osobama Građani Hrvatske ukupno na štednji imaju 20 milijardi eura, s time da većina štedi u stranoj valuti. Čak njih 80 posto svoj novac štedi u eurima. Devize su na tronu i ne skidaju se s njega već godinama što utječe i na kamatne stope...
Novac na kamatu bez zaloga

Novac na kamatu bez zaloga

Novac na kamatu bez zaloga Zašto novac na kamatu bez zaloga Novac na kamatu bez zaloga označava vrstu kredita koja ne iziskuje dodatnu garanciju ili zalog. To znači da nije potrebno zalagati pokretnu ili nepokretnu imovinu u zamjenu za zajam. Rok otplate ne može biti...